Sundsvalls kommun

Nya lokalförslaget för de fem Stöd- och omsorgsverksamheterna i Grönborgskvarteret

Nyhet   •   Sep 23, 2014 06:30 CEST

Fem dagliga verksamheter i Grönborgskvarteret måste ge plats åt Mitt-universitetet och Sundsvall Science Park. Nu finns ett förslag på nya lokaler till dessa verksamheter.

Inbjudan:
Tisdag 23 september, kl 15-16 finns möjlighet för media att komma till Kommunhusets entré för information om lokalförslaget. På plats finns Hans-Åke Oxelhöjd, fastighetsstrateg Koncernstaben, Maria Banér, affärsområdeschef för stöd och omsorg samt Håkan Linder, projektledare. Även
områdescheferna för de fem verksamheterna medverkar.

De fem dagliga verksamheterna som lokalförslaget gäller är:

  • Subluna – upplevelsecenter
  • 73:ans dagliga verksamhet
  • Sättnagruppen – legoverksamhet
  • Teater Grönborg
  • Administrativa enheten, som bl a producerar ”Grönborgsblaskan”

Då de dagliga verksamheterna i Grönborgskvarteret har speciella profileringar har stort fokus
lagts på att hitta lokaler som kan svara upp på de behov som finns.

Kontaktperson: Håkan Linder, projektledare, telefon 073-2807150