Sveriges Kommuner och Landsting

Nya överenskommelser utvecklar kvalitetsarbetet

Nyhet   •   Dec 13, 2013 15:59 CET

SKL:s styrelse har godkänt en rad överenskommelser med staten, om bland annat en effektivare sjukskrivningsprocess, förbättrad tillgänglighet till sjukvården, stöd till rehabiliteringsinsatser och arbete mot psykisk ohälsa, satsningar på de mest sjuka äldre och stöd till en god kvalitet inom socialtjänsten.

– De insatser som får stöd och resurser på detta sätt är helt centrala och viktiga delar i kommunernas och landstingens arbete med att utveckla och förbättra vården och omsorgen. Rutiner och arbetsformer utvecklas och förbättras. Områden som behöver speciella satsningar får ny näring. Pengarna som läggs i dessa projekt kommer därför till direkt nytta för både kvinnor och män som patienter, brukare och allmänhet, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Staten och SKL har tecknat liknade överenskommelser i flera år, och på så sätt drivit projekt som rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsmiljarden samt kömiljarden, som bland annat har till syfte att minska väntetiderna inom vården. Det finns även olika satsningar på patientsäkerhet, läkemedels- och cancerstrategier, kunskapsstyrning och öppna jämförelser av resultaten inom hälso- och sjukvården, samt satsningar för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård och utveckla en evidensbaserad praktik.

Satsningarna på att motverka psykisk ohälsa koncentreras liksom tidigare till huvudgrupperna barn och ungdomar samt personer med en omfattande och komplicerad problematik. Arbetet med att utveckla arbetet med de mest sjuka äldre fortsätter också, bland annat med hjälp av den kunskap som byggs upp i olika kvalitetsregister. Dessutom fortsätter satsningarna på en strategisk utveckling inom socialtjänsten, med till exempel stöd till kunskaps- och ledarskapsutveckling, samt arbete med e-hälsa.

De tolv överenskommelser som staten och SKL har enats om gäller sammanlagt 5,8 miljarder kronor. Huvuddelen av de pengarna fördelas till landets kommuner och landsting, när de efter utvärderingar har klarat vissa bestämda krav på resultat. En mindre del av den totala ekonomiska satsningen hanteras av SKL för att stödja utvecklingsarbetet exempelvis genom uppföljnings- och analysstöd, samordning, kunskapsstöd, projektledning och nätverk.

Läs mer om de olika överenskommelserna

Kontakt

För mer information:
Åsa Sandgren Åkerman, controller/ handläggare
Avdelningen för vård och omsorg
08-452 76 64
asa.sandgren.akerman@skl..se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook