Sveriges Kommuner och Landsting

Nya överenskommelser utvecklar vården

Nyhet   •   Dec 14, 2012 15:19 CET

SKL och staten har tecknat flera nya överenskommelser, som bland annat gäller stöd till utvecklingsarbete inom kommuner och landsting. Sammanlagt gäller överenskommelserna cirka sju miljarder kronor. Huvuddelen går till kommuner och landsting som når vissa bestämda mål.

Bland de områden som berörs finns vård och omsorg för de mest sjuka äldre, satsningar för att förebygga psykisk ohälsa, åtgärder för att förbättra tillgängligheten och patientsäkerheten, insatser inom missbruks- och beroendevård samt jämställdhetssatsningar.

– Överenskommelserna gör det möjligt att stimulera goda insatser och resultat, och att utveckla arbetsmetoderna. Det är speciellt viktigt att pengarna används till att förstärka samarbetet mellan kommunerna och landstingen, säger SKL:s ordförande Anders Knape

Flera av överenskommelserna är en fortsättning på projekt som redan har pågått i flera år. Det gäller till exempel rehabiliteringsgarantin, som innebär att landstingen får ersättning för att de genomför vissa rehabiliteringsinsatser för patienter med vissa mycket vanliga diagnoser. Den så kallade sjukskrivningsmiljarden bidrar till att landstingens sjukskrivningsrutiner och samarbetet med Försäkringskassan fungerar så bra som möjligt, till exempel med hjälp av elektroniska intyg.

En överenskommelse handlar om patientsäkerhet. Här pågår det till exempel ett arbete med att minska antalet infektioner som har sitt ursprung i vården. Inom äldreområdet satsas det bland annat pengar på att arbeta mer förebyggande med hjälp av den information som samlas i nationella kvalitetsregister.

Andra viktiga områden som omfattas av överenskommelserna gäller psykisk ohälsa, missbruks- och beroendevård samt insatser inom cancer- och läkemedelsområdet. Även här sker utvecklings- och stimulansarbetet i nära samarbete med kommunerna och landstingen.

Flera överenskommelser mellan SKL och regeringen präglas av att hälso- och sjukvården och omsorgen ska bli mer kunskapsbaserad, samt att resultaten ska bli mer transparenta och jämförbara. Det sker bland annat genom att kommunerna och landstingen, inom ramen för det som kallas eHälsa, utvecklar nya redskap och metoder som stöd för vården och omsorgen. Det gäller bland annat det arbete som pågår med evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.

– Alla de här projekten är i verklig mening konkreta insatser i arbetet med att utveckla välfärden. Överenskommelserna, med sina tydliga mål, är en stark kraft i arbetet med att stärka kvalitén inom vården och omsorgen, säger Anders Knape.