Sveriges Kommuner och Landsting

Nya pensionsregler måste ta hänsyn till arbetsgivarna

Nyhet   •   Jun 18, 2013 11:59 CEST

SKL ser stora fördelar med pensionsutredningens förslag att höja pensionsåldern. Förbundet efterlyser dock i sitt yttrande till regeringen en noggrannare belysning av förslagets ekonomiska effekter för för arbetsgivarna.


– Vi vill försäkra oss om att en ökning av till exempel de sociala avgifterna inte innebär att de ekonomiska fördelarna går förlorade, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

SKL understryker att det finns stora fördelar med pensionsutredningens förslag och ställer sig i stora delar bakom utredningen. Det finns vinster för såväl individer som arbetsgivare. Dessutom är det essentiellt för den framtida finansieringen av välfärden.

– Det är angeläget att det blir enklare anställa personer som fyllt 65, men det är viktigt att reformen genomförs på ett sätt som fungerar för arbetsgivarna, våra kommuner och landsting, säger Anders Knape. 

Därför avvisas förslaget att inskränka rätten till besked om entledigande efter 69 års ålder, samt att ändra turordningsreglerna så att de omfattar även dem som uppnått den nya pensionsåldern.

– Vi tycker att det är rimligt att de som uppnått pensionsålder ger företräde för de som är yngre och lämnar sin arbetsplats före dem, säger Anders Knape.

I övrigt pekar SKL på vikten av att inte störa befintliga kollektivavtal med nya regler utan avvaktar med införandet till efter 1 jul 2016 då de flesta kollektivavtal löper ut.

– Parterna måste få möjlighet att förhandla fram lämpliga anpassningar till de nya reglerna, säger Anders Knape.

Förbundet ser också positivt på förslaget om en dialog med regeringen kring tjänstepensionsregler och flexiblare arbetstider, men framhåller att eventuella förändringar i kollektivavtalade förmåner och villkor görs av parterna.

SKL stödjer idén med ett fristående kunskapscentrum för arbetsmiljö.

– Detta placeras lämpligen på en redan befintlig oberoende forskningsmyndighet, universitet eller högskola, säger Anders Knape.

SKL avvisar förslaget att förstärka Arbetsmiljöverkets tillsyn för att minska tidiga avgångar.

Vänsterpartiet lämnade särskilt yttrande.

Hämta hela yttrandet: "Åtgärder för ett längre arbetsliv" (pdf-dokument, nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med arbetsgivarfrågor

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Niclas Lindahl, förhandlare
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
08-452 77 91
niclas.lindahl@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l