SIS, Swedish Standards Institute

Nya regler för asylsökandes boende

Nyhet   •   Nov 16, 2009 09:42 CET

 

Migrationsverket och SIS har kommit överens om att skapa en neutral plattform där olika parter tillsammans tar fram regler för anläggningsboende för asylsökande. Projektet syftar till att få fram tydliga regler som resulterar i ett jämförbart och likvärdigt boende oberoende av var det ligger i landet eller vilka som tillhandahåller bostäderna. Representanter för hyresvärdar, leverantörer av inredning och utrustning, myndigheter, kommuner, intresse- och frivilligorganisationer är välkomna att delta.

- Det är viktigt att få en så bred representation som möjligt så att alla intressenter är med och påverkar hur de nya reglerna utformas. På sikt kan också resultatet av vårt svenska arbete ligga till grund för ett motsvarande europeiskt standardiseringsarbete, säger Karita Thomé, projektledare på SIS.

Det behövs enhetliga regler och bra kravspecifikationer för att de olika mottagningsenheterna ska få stöd för att kunna göra likvärdiga bedömningar när det gäller tilldelning och utrustning av lägenheter till asylsökande.

De riktlinjer som finns i dag räcker inte till för att undvika alltför stora skillnader i boendet för asylsökande. Det saknas också enhetliga rutiner för bedömning av stöd i boendet för sökanden med särskilda behov. En standard eller motsvarande dokument kommer också att underlätta i kontakterna mellan leverantörer, Migrationsverket och de kommuner som tar emot asylsökande. Det kan även minska risken för missförstånd och underlätta i internationella kontakter.

För mer information kontakta Karita Thomé, projektledare på SIS, 08-555 520 37, karita.thome@sis.se