SIS, Swedish Standards Institute

Nya riktlinjer för transporters utsläpp

Nyhet   •   Dec 16, 2009 17:12 CET

I Europa pågår ett arbete med att ta fram en standard för hur man beräknar och rapporterar energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportnäringen. Standarden kommer att omfatta alla transportslag, såsom vägtransport, tåg, båt och flyg. Den kommer att bli ett stöd för transportföretag som vill redovisa energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser, och en hjälp för de som vill jämföra olika transportlösningar.

– Standarden kan komma att bli en funktion för myndigheter som tar fram föreskrifter med olika gränsvärden för energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Därför är det mycket viktigt att vi får med många svenska deltagare i projektet som kan hjälpa till att utforma en så korrekt beräkningsmetodik som möjligt, säger Marcus Ihre, projektledare på SIS. 

Syftet med standarden är att hjälpa EU-länderna att nå upp till de miljömål som EU ställt upp. Enhetliga regler för mätning och rapportering kommer att resultera i trovärdighet och transparens i dialogen mellan olika parter på transportmarknaden.

SIS samordnar de svenska intressena. Idag deltar Banverket, Ingela Melkersson Trafik & Miljö, Nätverket för transporter och miljön, Scania, Sjöfartsverket, Sveriges Redareförening, Sveriges Åkeriföretag, Transportstyrelsen, TRB Sverige, Volvo och Vägverket i arbetet. Nästa möte med den europeiska arbetsgruppen kommer att vara i Stockholm i mars 2010.

Vill du delta i projektet eller få mer information om arbetet, kontakta Marcus Ihre, projektledare SIS, 08-555 520 51, marcus.ihre@sis.se