Grontmij

Nya Strömkajen i Stockholm invigd

Nyhet   •   Jun 13, 2013 11:36 CEST

Ett hundratal gäster närvarade när den renoverade och ombyggda Strömkajen invigdes. Det har tagit fyra års byggarbete för att färdigställa kajen som ligger mitt emot kungliga slottet och framför Grand Hotel, men själva projektet startade redan 2005, och Grontmij var med från början och utarbetade skisser för platsens gestaltning och lösningar för kajens konstruktion.

Stockholms Hamnars styrelseordförande Helena Bonnier klippte bandet vid ceremonin, och med var representanter för hyresgäster som Waxholmsbolaget och Strömma, och för grannar som Handelsbanken och Grand Hotel.

– Det var mycket inspirerande att få gestalta en så central plats i Stockholm och att nu få se det invigas, säger Christina Sellberg, landskapsarkitekt på Grontmij.

– I den kulturhistoriska miljön, vid Strömmen mittemot slottet och med de vackra 1800-talsbygganderna som avgränsar rummet har vi velat skapa en sammanhållen miljö med gedigna och hållbara material. Det skulle bli en plats som fungerar för alla funktioner; båttrafik, bilar och bussar, för alla som väntar på båtarna och för dem som bara promenerar förbi. Nu när det nästan är färdigbyggt kan man konstatera att vi verkligen lyckats.  Kajen har blivit generös och inbjudande.

Grontmij designade tekniksofforna
All samordning och alla ansträngningar att ”osynliggöra” alla tekniska anordningar för försörjning av byggnader och båtar under jord var en stor utmaning. I samband med invigningen fick deltagarna en visning av flera av de nya konstruktionerna, byggnaderna och funktionerna. Bland annat demonstrerades de Grontmij-designade ”tekniksofforna”. Sofforna som är placerade nära själva anläggningsplatsen för båtarna kan fällas upp och avslöjar då anslutningar för färskvatten och bränsle in och avloppsvatten ut från båtarna. Anslutningarna går sedan ner i en ny teknikkulvert som dolts i kajkonstruktionen.

Också stenarbetena på kajen visades. Grontmijs landskapsarkitekter har hanterat nivåskillnaderna mellan gatunivå och kajnivå när kajen sänkts med en halvmeter eller mer jämfört med den gamla kajen. Man ville sänka kajen och man var tvungen att bygga om den eftersom landhöjningen hade gjort att den blivit för hög och att pålarna i konstruktionen börjat ruttna. Den nya Strömkajen är också två meter bredare för att ge mer utrymme för passagerarna på skärgårds- och sightseeingbåtarna på biltrafikens bekostnad.

– Målet var att genom gedigna, historiska material med dragning åt det maritima åstadkomma en modern miljö med avseende på funktion och gestaltning, säger Martin Palmlund, landskapsarkitekt på Grontmij och framför allt ansvarig för stendesign på den nya kajen.

Men flera Grontmij-enheter har varit involverade i projektet genom åren. Väg- och Trafikenheten representerades på invigningen av Karin Johansson, och enheten Konstruktion av Roland Eriksson. I ett tidigt skede var också enheten för Geoteknik involverade i projektet som redan får betecknas som en succé. 

– Vår personal i biljettförsäljningen tyckte att det var tomt på turister i början på säsongen, så vi jämförde siffrorna från föregående år. Det visade sig att vi haft lika många besökande som vanligt, men trängseln och kaoset är borta, sa Oscar Carheden vice vd på Strömma buss som driver sightseeingtrafiken från Strömkajen.