Infogosoft

Nya tjänster för vårdgivare till hälsoplattformen myHealthAccount

Nyhet   •   Jun 12, 2012 13:24 CEST

Med hjälp av tjänsterna MHA Vaccin och MHA Barn kan vaccination- och barnavårdcentraler erbjuda moderna e-lösningar såsom elektroniska vaccination- och BVC-kort till sina patienter.

Nu finns färdiga lösningar för aktörer i vården som vill använda myHealthAccount för att bygga e-tjänster inom vård- och hälsa mot patienter och kunder.

- Att erbjuda t ex elektroniskt BVC-kort ger barnavådcentralen direkta fördelar i form av modern och serviceinriktad profilering, men förtjänsten blir ännu större då hela samhället och medborgarna gynnas av elektroniska lösningar inom vård och hälsa. Patienter blir mer engagerade i och medvetna om den egna och barnens vårdsituationen och får bättre kontroll, säger Ann Fatton på Infogosoft AB.

myHealthAccounts e-tjänster är lätta att använda för vårdpersonalen och tar inte mer tid än ifyllnad av de pappersbaserade lösningar som används idag.

För mer information, kontakta:

Ann Fatton, ansvarig för myHealthAccount på Infogosoft, 073-442 76 79, ann.fatton@infogosoft.com