WILO Sverige AB

Nya Wilo-Pumplotsen

Nyhet   •   Okt 17, 2012 11:50 CEST

Sammantaget så finns det ett enormt antal typer av cirkulationspumpar installerade i svenska hem och fastigheter. Olika inbyggnadsmått och kapaciteter gör att det inte alla gånger är självklart att hitta rätt ersättningspump utan hjälp på vägen. Behovet av utbytesinformation kommer också att bli ännu viktigare med anledning av ErP-direktivets införande den 1 januari 2013.

Surfa in på www.pumplotsen.se så får du den vägledning du behöver. Med över 5.000 pumpar/typbeteckningar i databasen och utförlig utbytesinformation så är Pumplotsen marknadens mest kompletta utbytesverktyg för pumpar.

För att undvika ombyggnad av rörsystem så finns passande utbytestillbehör beskrivna där dessa krävs, information om ersättningspumpen finns via länk till Wilos online-katalog.

Här följer en sammanfattning av nya funktioner och uppdateringar som är gjorda i Pumplotsen 4.0:

  • Ny överskådlig layout, förenklad sökbarhet
  • Fler pumpar i databasen, fördelade på pumpsegmenten inom cirkulation, tryckstegring, borrhål och dränering/avlopp
  • Sökbarhet på den befintliga pumpens RSK-nummer
  • Skicka e-post med automatiskt bifogande av utbytesinformation och ersättningspumpens katalogblad
  • Direktlänk till online-katalog och katalogblad

Vår förhoppning är att Pumplotsen 4.0 kommer att hjälpa Dig och förenkla Ditt arbete med pumpar och frågor kopplade till utbytesärenden.