Wihlborgs Fastigheter AB

Nyanställd på Wihlborgs Fastigheter

Nyhet   •   Dec 09, 2013 08:19 CET

Ulrika Ekholm är nyanställd sedan i september som ny projekt controller på Wihlborgs huvudkontor i Malmö. 

Vad går ditt jobb ut på?

Mitt jobb som projekt controller går i stora drag ut på att bevaka, styra och följa upp den ekonomiska
utvecklingen för Wihlborgs pågående byggprojekt. Projekten är av olika karaktär och spänner från mindre hyresgästanpassningar till nybyggnation av hela fastigheter.

Arbetet sker i samarbete med projektledarna för respektive projekt samt resten av ekonomiavdelningen. Jag arbetar även övergripandemed att effektivisera rutinen för hur vi arbetar med projektuppföljning.

Utöver controllingdelen har jag redovisningsansvar för ett antal dotterbolag inom Wihlborgskoncernen.

Har du någon speciell utmaning framför dig under 2014?

En viktig del i mitt arbete är att arbeta med att optimera rutinen för Wihlborgs pågående projekt. Detta innefattar allt från initiering av projekt, kalkyler, uppföljning och avslut till vidareutveckling
av det projekthanteringssystem som Wihlborgs idag använder.

Den största utmaningen för egen del är att snabbt få den inblick och kunskap om verksamheten som krävs för att genomföra förbättringar i processerna som gynnar alla berörda medarbetare i
företaget. Ett annat mål är också att få alla inblandade att arbeta på likartat sätt med de pågående projekten.

Vad gillar du hos Wihlborgs som arbetsgivare?

Jag hade genom mitt tidigare arbete haft en del kontakt med Wihlborgs. Baserat på dessa tidigare
erfarenheter var det självklart att söka tjänsten när möjligheten kom.

Min uppfattning då som nu är att Wihlborgs är ett professionellt företag som uppskattar och tar väl hand om sina anställda. Egna initiativ och drivkraft uppskattas från företaget sida och jag
kan ha en öppen dialog med chefer och kollegor.

Verksamheten är intressant och det är alltid någonting på gång vilket gör att det inte blir tråkigt. Det allra bästa är dock att jag har ett härligt gäng med kollegor som gör att det blir roligt att gå till
jobbet.