Region Örebro län

Nyheter i korthet från hälso- och sjukvårdsnämnden

Nyhet   •   Jun 26, 2019 15:30 CEST

Utveckling av kvinnosjukvården i Örebro län

Kvinnosjukvården inom Region Örebro län ska utvecklas. Det menar hälso- och sjukvårdsnämnden som i dag fattade beslut om satsningar på vården av kvinnor med bäckenbottenrelaterad problematik och endometrios. Nämnden antog också de nya nationella riktlinjerna för vård vid endometrios, en vanlig sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Endometrios drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut innebär att ett center för patienter med bäckenbotten- eller endometriosrelaterad problematik placeras på Karlskoga lasarett. Det är ett beslut som innebär en kraftig förstärkning både av kvinnosjukvården i länet som helhet och av uppdraget för kvinnoklinikens verksamhet vid Karlskoga lasarett.

Mobila team inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ett treårigt projekt i form av ett mobilt sjukvårdsteam med fokus på äldre personer med omfattande behov har drivits gemensamt av Region Örebro län och Örebro kommun sedan 2017. Med ett halvår kvar till bokslut har projektet utvärderats med goda resultat. Mot bakgrund av detta fattade hälso- och sjukvårdsnämnden i dag beslut om att permanenta det mobila närsjukvårdsteamet i Örebro, och att utöka dess uppdrag. I hälso- och sjukvårdsnämndens beslut ryms också en strategi för de tio nuvarande, och fyra kommande, mobila team som utgår från hälso- och sjukvårdens specialistkliniker samt för Kumlas hemtagningsteam som drivs tillsammans med Kumla kommun.

Förskrivning av peruker

Peruker förskrivs till patienter av flera olika medicinska skäl. Till den grupp som har ett långvarigt behov hör patienter som på grund av olika sjukdomar eller skador drabbas av kroniskt håravfall eller bristande hårtillväxt. Till den grupp som har ett kortvarigt behov hör patienter som får behandling, till exempel med strålning. Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde beslöt ledamöterna att införa ett maximalt belopp per patient och år vid förskrivning av peruker, postischer och toupéer. För patienter med långvariga behov blir det maximala beloppet 8 000 kronor inklusive moms per år. Det är det högsta kostnadstak som finns hos de sju regioner som ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. För patienter med kortvariga behov blir kostnadstaket 4 000 kronor.

Handlingsplan för jämställd vård, 2019 – 2022

Handlingsplanen för jämställd vård 2019 – 2022 beskriver mål, ansvar och aktiviteter för jämställdhetsintegrering av hälso- och sjukvården, inklusive folktandvård. Vid dagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att anta handlingsplanen för jämställd vård för de delar som omfattar nämndens ansvarsområde.