Processfilter Sweden AB

Nyhetsbrev 2012

Nyhet   •   Okt 29, 2012 11:41 CET

Är du bombsäker på dina mätresultat, fullkomligt trygg i dina beslut, har råd att riskera driftstopp eller ännu värre, indragna tillstånd? Då behöver du inte oss och kan sluta läsa nu. Men om du - som de flesta andra underhållschefer - helst vill fokusera på att utveckla din avdelning och driva företaget framåt, har du stor nytta av en ackrediterad och beprövad stoftemissionsmätning. Du inte bara säkerställer företagets fortsatta produktions- och miljötillstånd. Dina befintliga system orkar längre. Mätning + åtgärder = framgång.

Vi förbättrar din filteranläggning
och hjälper dig att minimera utsläppen

Hur kan vi förebygga eller åtgärda orsaker till för höga stoftemissionsvärden?
Låt oss börja med det grundläggande: Mätning, åtgärder och investeringar.  

Stoftemissionsmätning 

 • Kalibrering av er stoftövervakningsutrustning (givare).
 • Stoftemissionsmätningar enligt ackrediterade arbetsmetoder.
 • Inre arbetsmiljömätningar - i lokal eller på personal.
 • Gedigen dokumentation som undanröjer tveksamheter hos beställare och myndigheter.

Förebyggande åtgärder 

 • Funktionskontroll av våra och konkurrerande filteranläggningar.
 • Service och trimning av våra och konkurrerande filteranläggningar.
 • Outsourcing av filteranläggningars drift och funktion.

Korrigerande åtgärder (befintliga filteranläggningar) 

 • Problemanalys och åtgärdsrekommendationer.
 • Optimering av befintligt filter och kanalsystem, som t ex luftflödesbalansering.
 • Uppgradering av befintligt filter och kanalsystem, som t ex förbättrat utsug eller förbättrad rensautomatik.

Nya investeringar 

 • Förstudier och upphandlingsunderlag.
 • Skräddarsydda stoftavskiljnings- och rökgasreningsanläggningar.
 • Utbyggnad eller integration med andra luftkanalsystem.

 

Full service

Processfilter har musklerna för att lyckas med din stoftfiltrering på ett sätt som kan vara svårt att klara av själv. Vi har en egen mätavdelning som utför ackrediterade stoftemissions- och luftflödesmätningar och en särskild serviceavdelning. Dessutom designar vi kundanpassade filteranläggningar. Därför kan vi hjälpa dig att optimera dina befintliga resurser, stödja dina beslutsprocesser och ge goda råd. Full service, med andra ord!

 

Processfilter tecknar avtal i Qatar

Processfilter fortsätter att expandera världen över.
Nu i Qatar - den emirat i Persiska viken som ligger på Arabiska halvöns nordöstkust. I dagarna tecknas ett samarbetsavtal med ett företag som utvecklar och driver projekt tillsammans med handplockade producenter vars teknik ligger i framkant. Dit hör Processfilter Sweden AB’s miljöteknik. Detta innebär att företaget får en kraftfull representant i Mellanöstern. 
Läs mer


Nya kontorslokaler och större utvecklingsyta

Vid årsskiftet flyttade vi till nya lokaler och ökade därmed kontors- och utvecklingsytan till ca 1000 m². Avståndet för själva flytten var bara över gatan. Nu är vi helt på plats, och med en yta för utveckling, tester och leveransbesiktningar på mer än 500 m² ger det oss ytterligare ett lyft för våra produkter och tjänster.
För mer info och fler bilder klicka här


Processfilter arbetar globalt och är specialiserade inom fyra områden; Dust Collection, Process Air Cleaning, Exhaust Gas Filtration och Service and Emission Control.