Goodpoint AB

Nyhetsbrev augusti

Nyhet   •   Aug 18, 2015 16:06 CEST

Under hösten söker vi nya kollegor till våra kontor i Stockholm och Lund inom följande områden:

  • Konsult med minst 3 års erfarenhet av hållbarhetsredovisning (GRI G3/G4) & hållbarhetskommunikation.
  • Senior samt junior kemist med intresse för hälsa och miljö.  Läs mer på vår hemsida!


Goodpoint har genomfört den första gap-analysen mot nya ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015

Landstingservice inom Landstinget i Blekinge gav Goodpoint i uppdrag att genomföra en gap-analys mot nya ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. En gap-analys är resultatet av en jämförelse mellan önskat läge och nuläge. Den genomförda gap-analysen identifierar de gap som finns mellan kraven i nya ISO 14001 och ISO 9001 och organisationens befintliga ledningssystem samt belyser organisationens styrkor och svagheter, risker och möjligheter.

Vår erfarna konsult Caroline Rosenberg utförde analysen. Caroline deltar aktivt i SIS tekniska kommitté och arbetsgrupp för att ta fram nya ISO 14001:2015 och hon har mångårig erfarenhet inom kvalitetsledning.

Med den genomförda gap-analysen har Landstingsservice värdefull information om i vilken omfattning deras befintliga ledningssystem uppfyller kraven i de nya standarderna. Analysresultatet är en utgångspunkt för organisationens fortsatta arbete och pekar ut vilka åtgärder som bör prioriteras.


Vi är nu GRI Organizational Stakeholder

Vi är glada att kunna meddela att Goodpoint nu är Global Reporting Initiative (GRI) Organizational Stakeholder (OS). GRI är en internationell politiskt obunden organisation som sätter riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Idag hållbarhetsredovisar organisationer i mer än 90 länder enligt GRI och det gör ramverket till det internationellt mest använda och erkända.

Som organizational stakeholder vill Goodpoint bidra till att utveckla GRIs ramverk för hållbarhetsredovisning och vi värdesätter möjligheten att ingå i GRIs OS-nätverk. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en djupare insikt kring framtiden inom hållbarhetsredovisning.


Goodpoint upplever just nu en ökad efterfrågan på företagsanpassade utbildningar

Många företag väljer idag att ta in externa föreläsare för att utbilda inom olika teman. Goodpoint erbjuder ett antal utbildningar, som anpassas efter kundens verksamhet och behov. Mest efterfrågad är den grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildningen. Här får deltagarna en grundläggande och tydlig förståelse för vilka utmaningar och möjligheter vi står inför och vilka lösningar det finns för att hantera dessa.

"Utbildningarna är upplagda i olika block där deltagarna aktivt deltar och får ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, såväl som av vår expertkunskap. Vi utgår från hur individens förkunskaper relaterar till kunskapsmålen och utformar utbildningen utifrån detta", berättar Jannike Ludvigsson, utbildningsansvarig på Goodpoint.

Goodpoint erbjuder bland annat utbildningar inom följande områden:

  • Miljölagstiftning
  • Intern revision
  • Miljöledningssystem
  • Nya ISO 14001/9001
  • Miljöledning för revisorn
  • Hållbarhetsredovisning och GRI
  • Reach, CLP och kemikalielagstiftning
  • Läkemedel och miljö


Vi välkomnar Christian Lannerberth och Gabriella Silfwerbrand till vårt team!

Christian är utbildad civilekonom och statsvetare med bred erfarenhet av privat och offentlig sektor, såväl i Sverige som internationellt. Han är expert på systematisk riskhantering och har stor erfarenhet av att hjälpa organisationer att tillvarata sina möjligheter och minimera sina risker i enlighet med ISO 31 000. Christian bistår företag och myndigheter med strategisk rådgivning, process- och metodutveckling samt implementering och utbildning inom riskhantering kopplat till hållbarhetsfrågor.

Gabriella är civilingenjör med inriktning biomolekylär kemi från KTH samt har en master i ekologi från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat med instrument och kemiska reagens för DNA analys för forsknings- och diagnostikapplikationer, inom sälj och marknad. Hon har även gjort forskningsstudier inom biokemisk katalys och senare studerat effekter av olika ekosystemförvaltningsinsatser på Stockholm Resilience Centre. Gabriella är en strukturerad projektledare och en uppskattad moderator, kursledare och kommunikatör inom hållbarhetsområdet.


Välkommen på våra seminarier

Under hösten fortsätter vi med våra uppskattade frukostseminarier.

Onsdag 26 augusti i Stockholm:

Förändringarna i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015– mer info och anmälan >

Onsdag 2 september i Stockholm:

Effektivare hållbarhetsarbete med systematisk riskhantering–mer info och anmälan >

Onsdag 9 september i Stockholm:

Hållbarhetsredovisa enligt GRI G4– mer info och anmälan >


Höstens utbildningar i samarbete med Miljörapporten

Grundkurs i kemikaliekontroll och lagstiftning - 23 september 2015 >

Så jobbar du med nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 - 13 oktober 2015 >