Processfilter Sweden AB

Nyhetsbrev augusti 2010

Nyhet   •   Sep 06, 2010 11:38 CEST

NY HEMSIDA
Nu lanserar vi vår nya hemsida där vi strävat efter att göra sidan mer lättnavigerad samtidigt som vi lagt till en portugisisk sajt för vår marknad i Brasilien. Du hittar den här: www.processfi­lter.se

Vi levererade nyligen en Green Vac anläggning till Faxe  Kalk A/S i Danmark
Green Vac - ny vakuumanläggning i vårt sortiment. Tillverkas som ”tornmodell” för sekventiell utslussning av stoftet, med 30 kW motor, och med vridkolvspump. 

Sydsten AB i Dalby investerar i ett TSF-L ­filter

Sydsten är den ledande utvecklaren, tillverkaren och leverantören av krossprodukter och fabriksblandad betong, med tillhörande kringtjänster, i Skåne och Halland.

Det nya TSF-L kommer att ersätta 2 st be­ntliga kassett­filter för att hantera det damm som bildas vid stenkrossar, siktar och bandomlastningar. TSF-L är ett prisvärt och robust filter  för helautomatisk tryckluftsrensning. TSF bygger på väl beprövade principer för jämn gasfördelning i fi­ltret.

Vi förstärker med ytterligare två nya medarbetare !

Anders Savbring, Konstruktion/PL, Helsingborg . Anders kommer närmast från Ljungs Smide där han arbetade med konstruktion, projektledning och tillverkning av framförallt  Processfi­lters anläggningar. Anders har dessutom arbetat på Process­filter som konstruktör under åren 2002-2005.

Bo Karlsson, Konstruktion/PL, Borås. Bo har jobbat i branschen förut, på ITK Luftteknik AB och Bravida  AB, och  ser nu fram emot att åter jobba med fi­lteranläggningar och få vara med att bidra till en renare luftmiljö.