Goodpoint AB

Nyhetsbrev januari 2016

Nyhet   •   Jan 15, 2016 13:47 CET

Vi på Goodpoint vill önska alla våra kunder och samarbetspartners en god fortsättning på det nya året. Vi inleder dessutom det nya året med att vinna flera viktiga ramavtal, bl.a. Region Skåne och Trafikverket, avseende miljö och hållbar utveckling.

Rekryteringsåret

År 2015 bjöd på ett händelserikt år avseende rekrytering då Goodpoint rekryterade sju nya medarbetare, som följd av en ökad efterfrågan på tjänster kopplade till våra olika kompetensområden. Bland annat har vi förstärkt teamet inom Kemikaliemanagement, avfall, hållbarhetsredovisning och socialt ansvar.

Vi ser fram emot att fortsätta växa under 2016 och söker ständigt efter fler duktiga medarbetare. Är du intresserad av att börja arbeta hos oss på Goodpoint, skicka ditt CV med personligt brev till info@goodpoint.se eller ta kontakt med vår VD Magnus Boman om du har några frågor.

Goodpoints bredd är vår styrka

På Goodpoint varierar våra uppdrag för våra kunder. Här kommer några exempel på uppdrag vi genomfört under 2015:

KRAV-Kedjecertifiering

Rådgivning till några av KRAVs kunder, främst kommuner, som vill KRAV-certifiera sina restauranger för skolor och äldreomsorg. Uppdraget omfattar att förklara för verksamheterna vad som krävs enligt de nya KRAV-reglerna för hur man kan KRAV-certifiera ”kluster” av restauranger eller storkök.

Inhyrd miljöchef

På Toyota har vi en inhyrd miljöchef vilket bl.a. innebär stöd inom miljöledningssystem, lagbevakning, avfall- och återvinningsfrågor samt hållbarhetsfrågor. Vi kan också med glädje meddela att för femte året i rad har vi hjälpt Toyota att ta fram deras klimatbokslut.

Stöd i hållbarhetsredovisningsprocessen

Goodpoint har under 2015 fungerat som rådgivare och stöd vid framtagandet av hållbarhetsredovisningar i enlighet med GRI G4, hos flertalet kunder både inom privat och inom offentlig sektor. Ett exempel är Fortifikationsverket som Goodpoint har ett flerårigt samarbete med. Fortifikationsverket har sedan 2011 tagit fram en årlig hållbarhetsredovisning för att öka transparensen och ge större möjlighet att arbeta systematiskt med hållbar utveckling.[1]

Produktval och Substitution

Tillsammans med Försvarets Materielverks (FMV) miljögrupp har vi gjort en kartläggning av de kemiska produkter som används i verksamheten och undersökt vilka eventuella riskämnen som ingår i produkterna. Utifrån resultatet har en strategi för substitution tagits fram som stödjer FMV:s arbete att bidra till miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.

Rådgivare hållbarhetsredovisning och miljökrav i upphandling

Vi arbetar sedan flera år med Svenska Spel och under 2015 har vi hjälpt dem med översyn av deras väsentlighetsanalys. Dessutom är vi GRI rådgivare i framtagandet av hållbarhetsredovisningen. Vi har också under året hjälpt Svenska att utveckla miljökrav i upphandling.

Utredning om gummigranulat i konstgräs och fallskydd

För Stockholms Stads räkning har Goodpoint tagit fram en utredning om vilka kemiska ämnen som ingår i gummigranulat som finns på platser där barn vistas – konstgräsplaner och lekplatser. Staden kan använda kunskapen vid inköp av framtida fallskydd.

[1]http://www.fortv.se/sv/Aktuellt/Aktuellt1/Hallbarhetsredovisning-2011/

Har ni några frågor om de uppdrag vi genomfört eller behöver ni vår hjälp, tveka inte att kontakta Goodpoints VD Magnus Boman, 08 789 04 29

Utbildningssatsning 2016

Goodpoint kommer att fortsätta satsa på utbildningar tillsammans med Miljörapporten under 2016. Nästa utbildningstillfälle är inom nya ISO 14001:2015 och 9001:2015. För att läsa mer om utbildningen, se här.

Nytt för i år är att Goodpoint kommer att göra en stor utbildningssatsning tillsammans med Mentor Communication. Mentor Communication har idag flertalet kända varumärken och tidningar och når ut till en halv miljon beslutsfattare varje månad. Tillsammans med Mentor kommer Goodpoint genomföra en rad utbildningar inom området hållbart företagande. Utbildningarna kommer att hållas i flera städer runt om i Sverige såsom Malmö, Göteborg, Västerås, Sundsvall, Stockholm m.fl.

Urval av kurser vi kommer att erbjuda under våren:

  • Så arbetar du med nya ISO 9001 och 14001
  • Lär dig hållbarhetsredovisa enligt GRI G4
  • Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • Hållbar leverantörskedja
  • Kemikaliekontroll och lagstiftning

För att läsa mer om innehåll på våra utbildningar och hur du anmäler dig, se här.

Goodpoint är Sveriges enda konsultbolag som är certifierat enligt nya ISO 14001 och 9001

År 2015 avslutades med att vi fick vår certifiering enligt de nya ISO standarderna. Goodpoint är därmed ett av de första svenska företagen att certifiera sig enligt de nya ISO 14001- och 9001-standarderna. Goodpoints VD, Magnus Boman, ser positivt på övergången till de nya versionerna av standarderna som har ett mycket större fokus på risker och är bättre kopplade till företagets processer. Goodpoints seniora konsulter Bengt Fransson och Caroline Rosenberg har varit med i arbetsgrupperna för att ta fram de nya standarderna. Under 2016 kommer Bengt och Caroline att stötta flera av Goodpoints kunder med övergången till nya ISO 14001 och 9001.