Universeum

Nykläckta fågelungar handuppföds på Universeum

Nyhet   •   Sep 01, 2014 14:13 CEST

Förra veckan hämtades två fågelägg ur ett bo byggt av ett par blåhuvade tangaror i Universeums regnskog. Under onsdagen kläcktes ett av äggen och senare under natten även det andra. Dessa två fågelungar kommer nu att handuppfödas, vilket är ganska sällsynt hos världens djurparker.

Universeum föder ibland upp fåglar för hand om det visar sig att fågelföräldrarna av olika anledningar misslyckats med tidigare häckningar. Eftersom tillgången på Sydamerikanska fåglar är mycket liten i Europa är det viktigt att få fram många ungar som kan sändas till andra djurparker för avel. På detta sätt stärks den genetiska variationen bland de europeiska djurparksfåglarna.

Handuppfödning kräver specialistkompetens
Få djurparker i världen handuppföder fåglar, särskilt arter där ungarna som nykläckta väger under 2 gram. Brist på specialistkompetens och tid (dessa fågelungar kräver 24 matningar under 12-14 timmar varje dygn) är de främsta orsakerna.

Universeum är en av få anläggningar som kan bidra till att öka populationernas storlek på detta sätt. Tillsammans med andra djurparker samordnar vi avelsinsatserna för att minska mängden fåglar som fångas i det vilda. Hittills i år har Universeum handuppfött totalt åtta fåglar av två olika arter.

Gymnasielever lär sig av experten
Universeums fågelexpertJosh Randle har tidigare arbetat på San Diego Zoo's Avian Propagation Center, där inkubation och handuppfödning av fåglar var hans huvudsakliga arbetsuppgifter. Som fågelansvarig på Universeum ingår att lära upp elever från naturbruksgymnasier som gör sin praktik här. Praktikanterna ges grundläggande kunskaper som behövs för att handuppföda och hantera både inhemska och exotiska fåglar.

Universeum har också investerat i högteknologisk utrustning för att övervaka och upprätthålla äggs och ungars välmående, såsom monitorer för att upptäcka hjärtslag hos embryon i ägg.