Nytel i Sverige AB

Nytel i Sverige expanderar sin verksamhet till elmarknaden

Nyhet   •   Sep 15, 2014 21:02 CEST

Efter en framgångsrik start i 2014 på svenska fasttelefonimarknaden och med flera tusen nya kunder expanderar nu Nytel i Sverige sin verksamhet med egen elförsäljning.

Grunden till detta är främst de stora synergieffekter som ligger i försäljningsledet och kundservice mellan fasttelefoni och elhandel.  Genom att erbjuda våra kunder fler produkter så klarar vi att hålla nede våra interna kostnader och blir därmed extra konkurranskraftiga i både telefoni- och elmarknaden.

Vi utesluter heller inte att lägga på fler tjänster och produkter i framtiden och vi är redan nu i slutförhandlingar på en lösning att bli egen mobiltelefonioperatör.


Våra målsättingar framöver

- Att vi som en ny oberoende aktör på svenska el och telefonimarknaden är med och påverkar konkurransen i marknaden på ett positivt sätt.

- Att våra kunder alltid har konkurranskraftiga avtal.

- Minst 10 000 nya fasttelefonikunder under 2015.

- Aktiv elleverans till första kunder under Q3-2014 samt 5 000 nya elhandelskunder under 2015.

- Uppstart mobiltelefoni under 2015.

- Lönsam och långsiktig tillväxt.

- Vara en attraktiv och trygg arbetsgivare där vår personal får möjlighet att utvecklas tillsammans med bolaget.Tobias Malmsköld

VD
Nytel i Sverige AB