Exist Nu AB

Nytt avsnitt av HJÄRNPODDEN - Asperger, högfungerande autism

Nyhet   •   Dec 29, 2015 14:25 CET

Barn med autismspektrum svårigheter (ASD) får ofta mer problem i skolan under mellanstadiet. Hur påverkar pedagogiken och kraven på arbete i grupp? 

I skolan behövs mer förståelse för individer med autismspektrumsvårigheter så att man kan utvärdera kunskapen adekvat, utan att pressa in elever i hög social stress och undandragande med lägre motivation till följd av en bristfällig anpassning till elevernas behov. 

Avsnittet tar även upp myten om att individer med Asperger inte "känner" lika mycket. Tvärtom kan de känna mer och ha ett bristfälligt sorteringsfilter, vilket leder till hög stress. 

Värd i Hjärnpodden är Kristina Bähr, barnläkare, skolläkare och handledare.