Svenska FSC

Nytt avtal om hållbart skogsbruk mellan Sverige och Chile

Nyhet   •   Maj 24, 2016 11:26 CEST

Under det chilenska statsbesöket har ett samförståndsavtal om hållbart skogsbruk undertecknats av Sven-Erik Bucht och Chiles handelsminister Heraldo Muñoz Valenzuela. Enligt regeringens pressmeddelande kommer samarbete att ske på en rad olika områden så som trähusbyggande, bioenergi, jämställdhet, forskning och utbildning inom hållbart skogsbruk och bioekonomi, certifiering, inklusive ekosystemtjänster, utbyten mellan skogsägarföreningar och små- och mellanstora företag.

Öppnar för nya och utökade samarbeten
Ett av de områden som prioriteras är att samarbeta om småbrukarnas deltagande i värdekedjor för skogsprodukter, certifieringsprocesser och förbättring av skogens ekosystemtjänster. Samförståndsavtalet som trädde i kraft den 10 maj 2016 sträcker sig fem år framåt, går i linje med FSC:s globala strategi, och det Fair Wood-projekt som Svenska FSC deltar i.

Fair Wood - för rättvist trä i globala syd
Genom Fair Wood ges människor som lever av skogen möjligheter att sälja sitt virke på den globala marknaden, och få rättvist betalt, samtidigt som FSC-certifieringen ser till att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt.

- Samförståndsavtal som detta öppnar för nya möjligheter, och det är positivt att Sverige och Chile tillsammans vill satsa för att motverka klimatförändringen och fokusera på småbrukarna, säger Rose Dumas, nätverkskoordinator vid Svenska FSC.

Sverige och Chile har många likheter när det kommer till skogen, vi har båda unika skogliga resurser. Ett hållbart skogsbruk bidrar till båda ländernas gemensamma ansträngningar för att motverka klimatförändringen och uppnå en hållbar utveckling.

Läs Regeringskansliets pressmeddelande.

FSC® - Bra för skog och människor

Forest Stewardship Council® är en global medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Vi utvecklar regler för att höja nivån på ansvarstagandet inom skogsbruket, för att tillfredsställa nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och rättigheter.