Imagine that AB

Nytt blogginlägg: "När gruppen betyder mer än individen"

Nyhet   •   Nov 09, 2018 06:55 CET

Gruppen påverkar ofta dess medlemmar mer än vad man kan tro. Därför är det viktigt att inte se mellan fingrarna och att istället ta tag i mindre bra beteenden så fort som möjligt. Läs mer om det här

............................................................................................................................

Annat spännande!

Träna tanken - en bok om mentala föreställningar i idrotten. Boken handlar om mentala föreställningar, visualisering och om hur den tekniken används, hur man kan förbättra förmågan och använda den så bra som möjligt.

Om du vill lära dig mer om mental träning så rekommenderar vi texten "Mental träning i idrotten: Fem tips". I den delar vi med oss av olika tips: Tålamod, regelbundenhet, vikten av att göra det så tydligt och konkret som möjligt, att få in den mentala träningen på träningar och tävlingar samt att det är bättre att göra någonting snarare än att undvika det eller skjuta upp det. Återkom gärna med feedback och frågor.

Läs texten: ”Sluta fokusera på resultatet när du arbetar med barn” som handlar om hur man kan göra idrottsmiljön för barn så bra och hållbar som möjligt och saker som är bra att tänka på när man arbetar med barn, till exempel:
- Göra dem delaktiga i beslut
- Hjälpa dem uttrycka vad de känner
- Fokusera på processen
- Föregå med gott exempel

Hjärnskrynklarna är namnet på en podcast om idrottspsykologi. Nya avsnitt publiceras varannan vecka. Exempel på ämnen som behandlas är hantera motgångar, fokus, ledarskap, självförtroende och motivation. Lyssna på ett par av avsnitten här: ”Var snäll mot dig själv (del 1)” och "Var snäll mot dig själv (del 2)".Alldeles för många inom idrotten är taskiga mot sig själva! Varför? Är du lika snäll mot dig själv som mot andra? Hur pratar du med andra om dina prestationer? Varför kan det vara nyttigt att vara ensam med sina tankar oftare? Hur kan andra agera för att hjälpa idrottare att stötta sig själva mer? I de här avsnitten går vi in på att det inte enbart om att fokusera på det positiva. Det är självklart ok att tänka negativt och någonting vi ibland hamnar i. Vi kan alla bli bättre på att lägga fokus på det positiva. Vi pratar även om att den inre dialogen inte nödvändigtvis måste ha ett positivt fokus. Det viktigaste är kanske snarare att den är konstruktiv. Vi lyfte vikten av att fokusera på ansträngning snarare än resultat. Något annat vi pratade om var helhetens betydelse för hur stöttande eller taskig man är mot sig själv på tävlingsarenan.

Att vara ungdomstränare kan vara oerhört krävande. Tränaren förväntas vara kunnig inom flera olika områden. Samtidigt ställs ofta höga krav från föreningen, föräldrar, idrottare och inte minst från dem själva.

Fundera över ditt förhållningssätt till tränaren och hur du är mot hen.
- Är du ibland onödigt kritisk mot hen?
- Stöttar du hen?
- Frågar du tränaren hur hen har det?
- Frågar du vad du kan göra för att hjälpa till?

Läs mer om det här