NCC AB

Nytt energieffektivt byggkoncept

Nyhet   •   Jan 29, 2010 09:03 CET

P303 är ett flerbostadshus i två våningar som kan bli par- eller radhus, beroende på hur man kombinerar dem. Utseendet är helt styrt och produktionsanpassat för att dra full nytta av det industriella byggandets alla fördelar. Inte minst ekonomiskt.

Genom att använda en standardiserad byggprocess och NCC:s erfarenhet av industriellt byggande har vi lyckats pressa kostnaderna rejält. Dessutom är det ett lågenergihus med mycket kort byggtid.

Lågenergihus

P303 har en energianvändning på bara 59 kWh per kvadratmeter och år* och är klimatdeklarerat. Det innebär att husets miljöpåverkan redovisas ur ett livscykelperspektiv.

Standardisering i alla led ger P303 en låg produktionskostnad på 11 995 kr per kvadratmeter*. P303 förenar också innovativ arkitektur med NCC:s samlade erfarenheter av industriellt byggande och utvecklingsarbete inom miljö och energiområdet.

Tillsammans skapar de ett modernt boende som alla har råd att bo i.

* Avser exempel för byggnation av endast ett hus med 4 lägenheter (2 st 3 r.o.k. och 2 st 4 r.o.k.) och fjärrvärme i Göteborg. Priset 11 995 kr avser husentreprenad exklusive moms.