internetmedicin.se

Nytt faktablad på internetodontologi.se: Stimulering för smärtlindring - TENS

Nyhet   •   Aug 15, 2012 17:01 CEST

Stimulering för smärtlindring: Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
Av: Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län

---

TENS kan delas in i högfrekvent och lågfrekvent stimulering. Högfrekvent TENS (50-120 Hz) fungerar genom stimulering av de inåtgående nervfibrerna (grindteorin) och ger framför allt en momentan smärtlindring. Lågfrekvent TENS (2 Hz) sägs ge mer långvarig smärtlindring genom frisättning av kroppens egna endorfiner.

TENS har föreslagits som behandling av:
- Akut och långvarig käkfunktionell smärta
- Muskel- och ledrelaterad käkfunktionell smärta
- Högfrekvent TENS rekommenderas vid smärta från ett begränsat område.
- Om smärtan har större utbredning alternativt om det rör sig om en djup muskelsmärta rekommenderas lågfrekvent TENS.


Läs hela faktabladet: Stimulering för smärtlindring - TENS

Läs hela nyhetsbrevet samt våra gamla nyhetsbrev här

Trevlig läsning!/ internetodontologi.se