LRF Samköp

Nytt företagsavtal tecknat med Telenor

Nyhet   •   Apr 12, 2013 08:49 CEST

LRF Samköps avtal med Telenor om telefonitjänster erbjuds inte bara som kundunik lösning utan finns nu även att ta del av som ramavtal för samtliga LRF Samköps företagskunder.

Avtalet grundar sig på den stora telefoniupphandling som LRF Samköp har drivit under hösten för LRF-koncernens räkning gällande en telefonilösning för 2 500 anställda, ett avtal som nu implementeras inom LRF-koncernen. LRF Samköp har nu också tecknat ett ramavtal som ger möjlighet till Telenors telefoni- och bredbandserbjudande med LRF Samköps avtal för fler företag.

Avtalet är mycket fördelaktigt och gäller både  abonnemang, tjänster, telefoner och tillbehör för samtliga företagskunder.

Ramavtalet har företagsanpassade tjänster så som täckningsmätning på plats vid mer än 75 anställda på samma kontor och dessutom ingår en dedikerad person för leveranskoordinering.

Är ert företag intresserade av LRF Samköps ramavtal gällande telefoni med Telenor kontakta gärna
oss för mer information om avtalsupplägget för er som företag.