Magelungen Utveckling AB

Nytt från Magelungen i Gävle

Nyhet   •   Feb 05, 2016 14:32 CET

I december 2015 hade vi en fördjupad inspektion och det gick bra, mycket bra faktiskt! Det är vår resursskola och vår dagverksamhet (behandling med skola) som fick besök av Skolinspektionen, som inte hade några anmärkningar eller synpunkter på vår verksamhet.

Jag vill i detta brev dock belysa vår öppenvård, Evidensgruppen.
I Evidensgruppen arbetar två erfarna socionomer och en psykolog.

  • FUNKA HEMMA FUNKA FAMILJEHEM
  • FUNKA HEMMA PLUS BEHANDLINGSFAMILJ
  • HSP

Vi arbetar med ett intensivt hemmabaserat och manualstyrt program för att förhindra placeringar för en eller flera barn utanför hemmet. Vi har utbildade familjehem som arbetar med kortare och längre tids placeringar, även där manualstyrda program för att kunna nå bästa resultat. Evidensgruppen arbetar även med hemmasittare, de som har stannat hemma en längre tid och behöver professionell och intensiv behandling för att kunna komma tillbaka till sin skola,
se vår hemsida

Under våren har vi planerat in tre kostnadsfria seminarier:

  • Fredagen den 19 februari kl. 14.30-16.00”Mentaliseringsbaserat behandlingsarbete
  • Torsdagen den 7 april kl. 14.30-16.00”Unga med ADHD och autismspektrumstörning”
  • Fredagen den 29 april kl. 14.30-16.00”Lågaffektivt bemötande”

Lokal: Magelungen Nedre Åkargatan 67 B

Hjärtligt välkomna
 ANMÄLAN till seminarierna görs på www.magelungen.com/akademi
.

Med vänlig hälsning

Camilla Rekke, behandlingschef Gävle