Stockpicker AB

Nytt fullspäckat Newsletter med unik Rekommendationslista!

Nyhet   •   Feb 04, 2010 11:58 CET

I vårt senaste Newsletter tittar vi närmare på Micronic vars rapport har mottagits med skepsis av marknaden. Rapporten var visserligen svag men det är framtiden som värderingen av aktien bör rätta sig efter. Den ser betydligt ljusare ut. Vi tror på uppvärdering under året och rekommenderar spekulativt köp av aktien som trots allt får ses som en chansning!

Två andra aktier som vi ställer oss tämligen positiva till är dels Eolus Vind dels HiQ. Båda bolagen kom med starka rapporter och vi ser förutsättningar för kursuppgång under året. Något mindre positiva är vi däremot till Axfood och Elanders. I det förstnämnda bolaget är det egentligen enbart den goda utdelningen som gör att vi inte rekommenderar att minska eventuella innehav.

Som vanligt ger vi även en teknisk syn på verkligheten för en rad olika index. På aktiefronten går vi genom tekniska förutsättningar i oljesektorn. Vilka nivåer är avgörande för bolag som Alliance Oil, Black Pearl Resources, Pa Resources och inte minst Lundin Petroleum läser du mer om i vårt Newsletter. Ett Newsletter som återigen innehåller vår Rekommendationslista, en unik sammanställning av samtliga rekommendationer som har presenterats under det senaste halvåret.