Sara Schesny utbildning

Nytt läromedel gör elever till vana problemlösare

Nyhet   •   Aug 01, 2013 10:33 CEST

För alla mattelärare som vill lägga undan läroboken en lektion i veckan finns Mattepärmen, ett problemlösningsmaterial som ger eleverna träning i matematisk problemlösning och redovisning. Mattepärmen är framtagen av en legitimerad matematiklärare med tolv års erfarenhet av undervisning i matte på högstadiet.

På de nationella ämnesproven i matematik för årskurs nio har fokus länge legat på problemlösning och redovisning av lösningar. I och med den nya läroplanen, Lgr-11, fick problemlösningen ökad tyngd genom att den nu har en egen rubrik i det centrala innehållet. Skaparen av Mattepärmen, Sara Schesny, har utvecklat ett arbetssätt som ökar elevernas problemlösningsvana utan att inskränka på den så viktiga färdighetsträningen i matematiken.

-Genom att lägga undan läroboken en lektion i veckan och då arbeta med problemlösning, redovisning och bedömning av uppgifter på samma tema som det aktuella kapitlet i boken, får eleverna sätta in sina färdigheter i ett större perspektiv. De får dessutom feedback både från kamrater och lärare på sina lösningar, berättar Sara Schesny.

Resultatet låter inte vänta på sig. Eleverna blir snabbt säkrare på att välja lämpliga strategier för att lösa uppgifter och deras redovisningar blir allt fullständigare. Genom att de kontinuerligt får träna på problemlösning ökar deras självförtroende och när de nationella proven kommer känner sig många mindre stressade.

Arbetssättet att strategiskt och långsiktigt jobba med problemlösning tillsammans med en diger uppgiftsbank, är nu sammanställt under namnet Mattepärmen. Mattepärmen är en helt ny typ av läromedel, digitalt och flexibelt. Läraren har det i sin dator och väljer själv i vilken ordning uppgifterna ska användas, beroende på gruppsammansättning och basläromedel.

Läs mer om Mattepärmen på www.matteparmen.se