Länsstyrelsen i Kronobergs län

Nytt ledarskap möter spännande år

Nyhet   •   Apr 12, 2018 07:29 CEST

I februari tillträdde Jonas Nordanstig som ny chef för Naturförvaltningsfunktionen vid Länsstyrelsen Kronoberg. Det är en spännande period Jonas kommer in i och han ser fram emot årets många utmaningar.

Det är ett brett arbetsområde som Jonas ska leda. Funktionens huvudsakliga ansvar är att förvalta länets naturreservat. Arbetet är varierat och inkluderar allt från naturvårdsbränning av skog, slåtter av ängar och röjningar i betesmarker och våtmarker till iordningställande av vandringsleder och andra anläggningar för friluftslivet. Funktionen ansvarar också för den så kallade Åsnentillsynen som håller ett öga på sjöns friluftsliv och turism. Gemensamt är att uppgifterna handlar om hela länets naturvård och att prioriteringar därför alltid är nödvändiga.

- Det finns en vilja att arbeta strategiskt och fokusera på de åtgärder som är mest angelägna totalt sett. Jag kommer att försöka bidra med en systematik i hur vi prioriterar och vad vi gör med de medel vi har. Anslagen för förvaltning av naturreservat har ökat de senaste åren, vilket är väldigt positivt. Funktionens medarbetare är kunniga och drivna och har stor vilja att åstadkomma bra resultat. Jag ser fram emot att vi ska kunna göra nytta, säger Jonas Nordanstig.

Jonas kommer närmast från en roll som projektledare på Naturvårdsverket. Dessförinnan har han arbetat med vindkraft och i olika roller på Södra Skogsägarna. Jonas är 47 år och utbildad jägmästare.

Kontakt

Jonas Nordanstig, funktionschef Naturförvaltningen
010-223 73 88, jonas.nordanstig@lansstyrelsen.se