Ageris

Nytt nordiskt uppdrag

Nyhet   •   Jan 11, 2010 17:06 CET

Under hösten tecknades ett avtal rörande Nordisk kundtjänst med ett ledande och växande Europeiskt företag med produkter och tjänster som riktar sig till såväl privat som företagskunder. Under September rekryterades och utbildades 8 personer med nordisk språkkompetens och per den 1:a oktober startade skarp produktion.  Klientföretagets egen personal utbildade den nyanställda personalen under 2 veckor i slutet av september. Varumärket är mycket viktigt för vår klient varför stort fokus läggs vid rekrytering  och utbildning med syftet att den levererade kundservicen  och supporten möter klientens högt ställda krav. I uppdraget ligger att dubblera arbetsstyrkan under november december.