Svenska FSC

Nytt om FSC:s spårbarhetsstandard

Nyhet   •   Okt 20, 2016 14:06 CEST

Den tredje konsultationen om FSC:s spårbarhetsstandard FSC-STD-40-004 avslutades den 31 augusti. Över 500 svaranden deltog i konsultationen, varav 72 procent är certifierade. Synpunkter från dessa kommer att beaktas i den reviderade standarden som presenteras för FSC Internationals styrelse för godkännande i november 2016.

- Det har alltid varit vår avsikt att ta itu med vilseledande anspråk i FSC-systemet, säger Achim Droste Chef för FSC Policy & Standards Unit. När det gäller transaktionsverifiering, var 43 procent av de svarande till förmån för riskbaserad metod, medan 57 procent var emot. Emellertid har informationen som vi fått gett oss många förslag på lösningar för oss att överväga.

Ungefär lika många små, medelstora och stora organisationer har gett feedback, och en majoritet av de intressenter som svarade var från den europeiska regionen. Många av de svarande uppskattade den förbättrade tydligheten i texten, givna exempel, och i grafiken i förslaget till den nya standarden. Den del av standarden som handlande transaktionsverifiering var den som kommenterats mest med många olika åsikter.

  • De svarande var oroade över riskerna för datasäkerheten, kostnadsökning, och ökad komplexitet till spårbarhetscertifiering på grund av transaktionsverifiering.
  • De svarande föreslog att olika lösningar för transaktionsverifiering bör testas före genomförandet, eftersom det är troligt att olika lösningar måste fungera tillsammans för att ta itu med leveranskedjans utmaningar.
  • De svarande var överens om att det bör finnas tydliga konsekvenser för förfalskningar av FSC- anspråk och de bör träda i kraft snabbt när ett certifieringsorgan eller Accreditation Services International (ASI) identifierar ett falskt anspråk.
  • De svarande var eniga om att ASI bör ha en större roll i att övervaka och kontrollera avsiktliga falska anspråk i FSC-systemet.
  • De svarande var överens om att Online Claims Platform (OCP) bör förbli tillgänglig för alla som vill använda det frivilligt.

- Att nå konsensus bland våra intressenter i denna fråga är inte en lätt uppgift, men vi uppmuntrar en öppen dialog om möjliga lösningar eftersom vi är fast beslutna att stärka integriteten av spårbarhetscertifieringen i hela FSC-systemet. För att förbli en respekterad och trovärdig organisation med den högsta standarden, måste vi fortsätta att leda och verka för en lämplig lösning som uppfyller behoven hos våra intressenter, och behoven hos världens skogar, säger Droste.

Läs hela nyheten på FSC Internationals hemsida.

FSC® - Bra för skog och människor
Forest Stewardship Council® är en ideell organisation som arbetar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC utvecklar regler, skapar system för kontroll och skyddar sitt varumärke så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ett ansvarsfullt skogsbruk.