BDX Företagen AB

Nytt ramavtal för markarbeten i Boden

Nyhet   •   Mar 03, 2015 10:32 CET

BDX kommer de kommande två åren utföra de uppgifter som Boden Kommun ser som prioriterade, bland annat att bygga och reparera vägar och cykelvägar, asfaltera och plattsätta samt rusta upp parkmiljöer runt om i Bodens Kommun.

- Vi är väldigt nöjda med markavtalet då det visar på vår stora bredd och kompetens. Boden är ett prioriterat område och genom markavtalet kommer vår närvaro i kommunen att öka markant, säger projektchef Niklas Ljungkvist.

- Vi är mycket nöjda med att få BDX som avtalspartner och har stort förtroende för dem.
Vi har även haft BDX som leverantör sedan många år, bl. a på vår vinterväghållning.
Nu när vi ökar takten på underhåll av vägar och gator känns det bra att samarbeta med en erfaren och komptent leverantör, säger Gatuchef Joakim Kyräs