eHälsomyndigheten

​Nytt regeringsuppdrag om standardisering

Nyhet   •   Jul 08, 2016 13:10 CEST

Standarder är ett av insatsområdena i Vision e-hälsa 2025. Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att genomföra nästa steg i satsningen på forskning och innovation inom digital hälsa. Tillsammans med eHälsomyndigheten ska Vinnova ta fram en plan för utvecklingen av ramverk för öppna standarder.

Det nya regeringsuppdraget syftar till att underlätta den fortsatta digitaliseringen av hälsa, vård och omsorg för att stärka användarinvolvering och skapa ännu bättre förutsättningar för internationella samarbeten och nya exportmöjligheter.

Sverige och Norden har stora möjligheter att ta en ledande position inom digital hälsa och bli en världsledande testmiljö genom att fortsätta påbörjade satsningar.

Ett kommunicerande vårdinformationssystem baserat på öppna internationella standarder, som gör att friskvårdsdata, patientdata, data från kvalitetsregister och biobanker kan kopplas ihop och användas tillsammans på ett unikt, effektivt och säkert sätt, blir till stor samhällsnytta och en ledande tillgång för hela life science-industrin.

I samverkan
Vinnovas regeringsuppdrag ska utgå från och vidareutveckla det ramverk av öppna internationella standarder som StandIn-projektet tagit fram. Aktörer som patienter, brukare, vårdgivare, medborgare, universitet, högskolor, institut, företag och myndigheter, bör medverka.

I samverkan med eHälsomyndigheten ska Vinnova utarbeta en plan för hur ramverket kan förvaltas långsiktigt och identifiera hur berörda mottagare ska involveras för att möjliggöra implementering i verksamheterna och därmed nå den interoperabilitet som eftersträvas.

Myndigheterna ska även underlätta för vårdgivare och huvudmän att kunna tillgodogöra sig ramverk och arbetssätt genom att utarbeta en handlingsplan inklusive strategi för informationsinsatser för att sprida resultat och underlätta implementering.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2018.