Edge HR

Nytt seminarium om övertalighet och uppsägningar pga arbetsbrist - med arbetsrättsexperten Tommy Iseskog

Nyhet   •   Feb 25, 2013 11:45 CET

Välkommen till Arbetsrätten i kristider!

Tommy Iseskog som lär dig hantera övertalighet och uppsägningar av anställda pga. arbetsbrist och agera rätt med beaktande av reglerna i medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen.  Program

Kl. 10.00-11.00

 • Arbetsbristbegreppet
 • Hur definieras arbetsbrist?
 • Olika typer av arbetsbrist – "gasa och bromsa" samtidigt
 • Förhållandet mellan MBL och LAS i en arbetsbristsituation
 • Information och förhandling enligt MBL
 • När och om vad förhandlar man?

Bensträckare

Kl. 11.00 – 12.00

 • Förhållande mellan omplacering och turordning vid arbetsbrist
 • Omplacering istället för uppsägning
 • När är en omplacering att jämställa med en uppsägning?

Kl. 12.00-13.00 Lunch

Kl. 13.00 – 14.15

 • Förstärkt turordningsrätt för fackliga företrädare och vissa arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga
 • Undantag vid turordning för mindre arbetsgivare
 • Undantag vid turordning för fackliga företrädare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga
 • Diskrimineringslagens betydelse vid uppsägning pga. arbetsbrist
 • Diskrimineringslagen vid turordning
 • Undantag genom kollektivavtal

Kl. 14.15-14.45 Kaffe

Kl. 14.45 – 16.00

 • Avtal om förändring av anställningsavtal och innehåll (t.ex. lön) i
  anställningsavtal
 • Lönesänkning genom kollektivavtal eller enskilda avtal
 • Överenskommelse om förändring av anställningsavtal
 • Begreppet tillräckliga kvalifikationer vid turordning, omplacering och
  företrädesrätt till återanställning
 • Diskrimineringslagen och begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Vad är tillräckliga kvalifikationer i praktiken?
 • Bevisbörda
 • Företrädesrätt till återanställning för den uppsagde
 • Företrädesrättens omfattning
 • Avtal om företrädesrätt

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef och till alla som har personalansvar.

Tid

Kl. 10.00-16.00. Registrering från kl. 09.30.

Kursdokumentation

Föreläsarens bilder.

Lokal

Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Välkommen med din anmälan!