Inova

Nytt tillväxtföretag ska effektivisera skogsindustrin

Nyhet   •   Mar 25, 2016 15:58 CET

Vad händer om man för samman en erfaren innovatör med två drivna, nyutexaminerade civilingenjörer och sätter dem i satsningen BioExpress – man får företaget Drinor! På bara några månader har de tagit sin mekaniska avvattningspress från att vara endast en labbmaskin till att också vara ett intressant affärserbjudande. Nu kan de även presenteras som Inovas senaste tillväxtföretag.

I somras tog Alexander Thelander och Carl Romlin examen från Civilingenjörsprogrammet med inriktning industriell ekonomi vid Karlstads universitet. Det var i slutet av deras gemensamma examensarbete som de blev rekommenderade att söka till ett projekt hos Paper Province.

– Vi blev presenterade för Erik Dahlén som jobbar både hos Paper Province och Inova. Han hade fått i uppdrag att hitta två passande studenter till ett nytt projekt. De skulle bygga ett team för en ny satsning, berättar Alexander Thelander.

Det började med en intervju, därefter rekryterades Alexander och Carl till projektet och fick kort därefter träffa Stefan Sobota, som är innovatören bakom maskinen – sen var processen i rullning.

I början av september var arbetet i full gång. Ett par veckor senare tog Alexander och Carl plats i programmet BioExpress, som är en gemensam satsning mellan Paper Province och Inova. En stor del av programmet utgörs av Inovas eget startup-program, Inova Startup Accelerator. Där Carl och Alex fick 100 dagar att vända och vrida på sin affärsidé. Under projektet bestod teamet också av Mats Brindbergs, som kopplades in via Paper Province nätverk. Mats har en gedigen erfarenhet ifrån skogsbranschen och stod under projektet för tyngd och erfarenhet vilket var avgörande för en lyckad marknadsinsats.

Nu har de redan ett kundsamarbete, en handlingsplan och en finansieringsplan på plats. 1 januari i år registrerades bolaget Drinor AB.

Effektiviserar avvattningsprocesser

Biomaterial, till exempel träflis, innehåller mycket vatten som enbart är en extra tyngd i avverkat material.

För att avvattna biomaterial i dag krävs avvattning med hjälp av värme, en metod som både är tids- och energikrävande. Drinor har lösningen; nämligen ett nytt sätt att mekaniskt avvattna biomaterial. Ett sätt som till en början hade för avsikt att minska vikten i materialet och få ner transportkostnaderna. Men det visade sig finnas betydligt fler intressanta påverkansområden för skogsindustrin.

– När vi pressar ur vatten höjer vi även energivärdet i materialet, berättar Alexander Thelander.

I dag finns en labbmaskin där man testar olika biomaterial och kollar att tekniken fungerar.

– Labbmaskinen styrs manuellt för att vi ska se hur mycket vatten som kan pressas ur olika material. Utmaningen blir att få den applicerbar på industrin där den ska användas. Nästa steg blir att bygga en pilotmaskin, en första industrimaskin, och det är en av sakerna som ligger framför oss under tiden i inkubatorn, berättar Carl Romlin.

Användningsområdena var många, men just nu har Drinor valt att fokusera på biomaterialet sågspån och pelletsindustrins användning av materialet.

Ser fram emot tiden i inkubatorn

Nu är det dags för Drinor att ta plats i Inovas inkubator. Och tiden i inkubatorn tänker Drinor använda väl.

– Nu har vi rätt bra koll på pelletsindustrin. Under tiden i inkubatorn ska vi även utvärdera andra applikationer, bygga bolag och rulla ut hela maskineriet på marknaden. Vi behöver stöttning för att sätta en struktur och hitta rätt väg framåt. Det är efter tiden i inkubatorn som vi hoppas kunna accelerera tillväxtmässigt och då gäller det att få en stabil och bra grund att stå på och det vet vi att Inova kommer ge oss, säger Carl.

Att vara nyutexaminerad och, på två personer, försöka marknadsintroducera en ny maskin inom industrin kan vara tufft. Men tillsammans med en erfaren innovatör och två målmedvetna och drivna entreprenörer finns förutsättningarna för att lyckas.

– Vi har teoretisk kunskap men begränsat med erfarenhet, men sen lyfter vi in andra personliga egenskaper som vi har – vi är ganska orädda, drivna och jobbar jävligt hårt, avslutar Carl.Inova och Drinor:

”Drinor är ett fantastiskt exempel på hur Inova kan stödja entreprenörer i etableringen av nya tillväxtföretag. De sitter i våra lokaler och har nära till löpande rådgivning, vi erbjuder dem specialistkompetens inom de områdena de behöver, vi stöttar i deras nätverkande, vi hjälper dem att identifiera och lösa finansieringsbehov och vi hjälper dem att hålla fokus. Drinor har ett starkt team som jobbar snabbt, målinriktat och kundfokuserat. Vi på Inova ser fram mot att vara delaktiga i deras fortsatta utveckling.” – Robert Sundberg, inkubatorchef hos Inova.

Det här är samarbetet mellan Inova och Paper Province:

I januari 2015 inledde Inova och klustret Paper Province en gemensam satsning för att stimulera etableringen av nya tillväxtföretag inom den skogliga bioekonomin, dvs nyttja skogens resurser för att få ett fossilfritt samhälle. Organisationernas processer inom innovation och kommersialisering har länkats samman och kittet däremellan är programmet BioExpress (se nedan). Samarbetet sträcker sig hela vägen från idé till etablerat företag.

*Det här är BioExpress:

BioExpress tar en innovation från idé till ett bemannat projekt och start-up-företag inom loppet av några få månader. BioExpress fungerar som ett kitt mellan Paper Province och Inovas processer. Här verifieras affärsidén och hur man kan ta den vidare. Intensivt och fokuserat arbete med stöd av både av affärsrådgivare och branschkompetens samt med löpande kontakt med potentiella kunder gör att det som brukar gå på ett år nu kan gå på några få månader.

Text och foto: Victoria Österberg