Statkraft Sverige

Nytt vindkraftstillstånd i Blädingeås

Nyhet   •   Feb 19, 2014 14:34 CET

Mark och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt, har meddelat sin dom i ärendet vindpark Blädingeås. Tillståndet innebär att Statkraft Södra Vindkraft AB har ett laga kraftvunnet miljötillstånd att upprätta sex vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. Ljudet vid de närliggande bostäderna måste begränsas till 39 dB(A