Mama Mia

Öppet brev till politiker, beslutsfattare, arbetsgivare och allmänheten från barnmorskor på samtliga förlossningskliniker på sjukhusen i Stockholms län:

Nyhet   •   Feb 11, 2013 12:56 CET

Barnmorskor kräver förutsättningar för trygg och säker vård

Öppet brev till politiker, beslutsfattare, arbetsgivare och allmänheten från barnmorskor på samtliga förlossningskliniker på sjukhusen i Stockholms län: Vi som arbetar med den gravida och födande kvinnan såväl som det nyfödda barnet och familjen kan inte fortsätta att ta ansvar för den vård vi bedriver under de förhållanden som råder.

Vi kan inte längre ge den vård och omsorg som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. All forskning visar att en närvarande barnmorska hos den födande kvinnan minskar risken för komplikationer som större blödningar, bristningar, utdraget förlopp, sugklocka och kejsarsnitt.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att vi borde vara en barnmorska per födande kvinna. En barnmorska runt om i Sverige idag kan ha upp till tre kvinnor i fullt värkarbete samtidigt. För det mesta springer vi mellan flera födande kvinnor. Telefonen ringer hela tiden och vi måste omedelbart avgöra vem som behöver komma in till förlossningen och vem som kan vara hemma några timmar till. Vi måste vara trygga, lugna och ge kloka råd. Sådana samtal tar tid.

Ofta måste vi hänvisa den blivande mamman till en annan förlossningsklinik än den hon förberett sig på att få föda vid. Det leder naturligtvis till oro, rädsla, ilska och frustration. På det följer att vi måste ringa runt till förlossningskliniker i länet och ibland utomläns för att hitta en plats. Detta är mycket tidsödande och tar naturligtvis tid från det vi egentligen ska ägna oss åt. Nämligen den födande kvinnan. Något vårdval för den gravida kvinnan existerar egentligen inte

Naturligtvis är det ofta lika högt tryck på alla kliniker och det leder till att den förlossningsklinik kvinnan valt då är skyldig att ta emot henne. Kvinnor i fullt värkarbete dyker ofta upp helt oanmälda. Då använder vi skrubbar, handikapptoaletten, chefens rum och andra liknande utrymmen och frågar oss vem som ska vara närvarande där när alla barnmorskor redan är mer än upptagna.

När barnet väl har fötts återstår jakten på en plats där kvinnan, det nyfödda barnet och deras anhöriga kan vila ut, knyta an till varandra och få stöd med amning och hur det nyfödda barnet fungerar. De platserna finns tyvärr inte tillgängliga. Ofta blir de kvar på ett förlossningsrum, vilket leder till att förlossningsrummen blockeras, ibland upp till ett dygn. Följden av det blir naturligtvis att det inte finns plats för nästa kvinna som ringer…

Det är ohållbart! Vi har ingen möjlighet att ta rast. Vi hinner inte äta, dricka eller gå på toaletten. För vi har inget val. En kvinna i fullt värkarbete kan inte vänta.

Så här ser det ut just nu i Stockholms förlossningsvård och på många andra håll i landet och det har pågått under lång tid. Det är fullständigt ohållbart och vi står inför en vår och sommar där vi vet att förlossningsantalet kommer att vara långt större än förra året. Förlossningspeng och antalet barnmorskor är detsamma sedan flera år. Genom att acceptera att arbeta under rådande förhållanden tvingas vi barnmorskor att äventyra patientsäkerheten både för mamman och för barnet.

I det akuta skedet behöver vi förlossningsrum, BB- platser och fler barnmorskor för att möta våren och sommaren för att kunna ge en trygg och säker vård.

I nästa skede måste vi diskutera hur resurser ska göras tillgängliga och möjliggöra för oss att utöva vår profession och det kvinnan förväntar sig, nämligen en trygg, värdig och säker förlossning. Därför kräver vi att samtliga sparbeting upphävs och att man istället tillför resurser till förlossningsvården. Barnmorskor bör självklart också sitta med i alla beslutande organ när det gäller förlossningsvård, så är det inte idag.

För mer information kontakta:
Eva Nordlund, leg barnmorska, tfn: 073-561 83 49
Ia Jeppsson, leg barnmorska, tfn: 070-952 08 22
Anna Akselsson, leg barnmorska, tfn: 070-479 55 91
Ulrica Forsell Lindgren, leg barnmorska, tfn: 070-510 32 37
Kristina Ågren Silfer, leg barnmorska, tfn: 070-287 32 10