Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt

Nyhet   •   Okt 06, 2010 18:00 CEST

2010-10-06

Arbetsgruppen AMBU(AA) har i flera års tid informerat ansvariga ministrar, Sveriges regering och Socialdepartementet via e-post/ skrivelser om hur illa det är ställt med rättsäkerheten utifrån EU-rättigheter för vårdkonsumenter i Sverige och det har varit helt resultatlöst! AA verkar i dessa skrivelser i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS för de svenska EU-medborgarnas EU-rättigheter som vårdkonsumenter.

Det finns ett stort behov av att bevaka rättsäkerheten för vårdkonsumenter utifrån EU-rättigheter. Vi har över lång tid konstaterat att rättspraxis icke tillämpas fullt ut av berörda myndigheter inom Sverige och vårt mål är att påverka detta för att rättsäkerhet och demokrati skall gälla fullt ut i EU-medlemslandet Sverige. Vi har därför anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot bl.a. fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad, anmälan av datum 2009-05-27. Du kan läsa mera på www.nackskadeforbundet.se

Statsministerns nya ”besättning” inom Sveriges regering innebär ett ”nytt slag kraftigt team” som ytterligare förvisso mera skall utveckla staten Sverige. Statsministern erbjuds nu möjligheten att leva upp till det målet!

Socialdepartementet har tidigare nekat oss möjligheten att träffa ansvariga ministrar, pga. pågående utredning av EU-kommissionen enligt följande citat ” Med hänsyn till det pågående ärendet hos EU-kommissionen kan inget möte med Socialministern erbjudas. Ärendet är under beredning.”Nu, efter valet, inbjuds AA enligt följande citat ” Med anledning av ärendet, önskar Socialdepartementet inbjuda AMBU-gruppen till ett möte med berörda tjänstemän här på Socialdepartementet. Förslagsvis den 28 oktober kl. 14.00. Vid mötet har vi möjlighet att mer ingående gå igenom era synpunkter.”(inbjudan av datum 2010-10-05 via Maria Nilsson,Departementssekreterare)

Vår fråga till statsministern är då om ni har för avsikt att se till att ansvariga ministrar avsätter tid, för att väl pålästa utifrån all tidigare kommunikation till Sveriges regering/ ministrar och Socialdepartementet, är närvarande vid eventuellt möte på Socialdepartementet? Annars ter sig mötet som helt meningslöst utifrån vårt perspektiv.

De ministrar som vi anser skall närvar är Socialförsäkringsministern, EU-ministern och Justitieministern. Vi behöver minst en halv dag för att gå igenom vad som är av vikt och för att ni som part skall få utbyte av denna sakkunskap!

Kan statsministern vara vänlig att på sitt ansvar ombesörja att så sker då detta är av vikt för demokratin och rättsäkerheten då de svenska EU-medborgarna/vårdkonsumenterna generellt fråntagits deras EU-rättigheter till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES.

Det konstateras att svenska medborgare under 15 år undanhållits rätten att bli fullvärdiga EU-medborgare därför att EU-rättigheter undanhållits svenskarna och som sakläget ser ut idag kan inte en kartellbildning uteslutas. Svar önskas mycket skyndsamt, tack på förhand!

Förslag om ny tid enligt följande 3 november, 10 november eller 12 november. Öppna brevet publiceras också på www.nackskadeforbundet.se tillika med statministerns svar. Det distribueras också ut via Mynewsdesk för allmän kännedom(öppet brev).

Arbetsgruppen AMBU

Ulf Bittner, Assar Fager och Bert Magnusson

All kommunicering i ärendet skall ske via e-post till voulf56@gmail.com

 

Om AMBU

Arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner, verkar i detta ärende i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS. Sen ca1år tillbaka ”brinner” vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov. Vi som personer i arbetsgruppen är ej av intresse utan det är sakfrågorna som står i centrum för vårt intresse för att hjälpa utsatta människor att få vård enligt EU-rätten! Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare och numera förtidspensionerad. Läs mer på www.nackskadeforbundet.se