Sveriges Kommuner och Landsting

Öppna jämförelser – ett viktigt steg för läkemedelsfrågorna

Nyhet   •   Jun 14, 2013 09:38 CEST

För första gången presenteras Öppna jämförelser av hur landstingen arbetar med läkemedel. Rapporten bygger till stor del på nationell statistik och kvalitetsregister.

Rapporten är ett samarbete mellan Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Läkemedelsverket. Sammanlagt 29 olika indikatorer finns med i rapporten.

Sedan länge publiceras Öppna jämförelser för flera andra delar inom vård- och omsorgen. Läkemedel är en av de vanligaste behandlingarna inom hälso- och sjukvården och därför ett viktigt område för kvalitetsarbete. Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen har medfört en snabb utveckling av metoder för uppföljning av hur läkemedel används. Det är därför viktigt att olika delar av vården lär av varandra kring detta.


Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg.
– Det är första gången som landstingen får ett samlat underlag, som de kan använda som stöd och inspiration för det egna kvalitetsarbete kring läkemedel. Rapporten ger ingen heltäckande bild av detta stora område, men är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen, säger Göran Stiernstedt, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg.

– Det är också värdefullt att landstingen själva har varit så aktiva med att skapa underlag. Arbetet med att granska och välja ut indikatorer har engagerat många medarbetare i vården. säger Göran Stiernstedt.

Några av de resultat som redovisas i rapporten gäller antibiotikaförskrivningen, som minskar långsamt även om det fortfarande finns relativt stora variationer mellan landstingen. Läkemedelsbehandlingen för de äldre kan fortfarande förbättras. Mer än var tionde person över 75 år behandlas med minst tio läkemedel, och ungefär lika många förskrivs läkemedel som bör undvikas av äldre.

Ladda ner rapporten: ”Öppna jämförelser läkemedelsbehandlingar” från SKL:s webbplats för publikationer (nytt fönster)

Läs Socialstyrelsens pressmeddelande (extern länk)

SKL:s arbete med läkemedelsfrågor

Hämta högupplöst bild på Göran Stiernstedt


Kontakt

För mer information:
Nina Viberg , handläggare
Avdelningen för vård och omsorg
08-452 74 51
nina.viberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l