Sveriges Kommuner och Landsting

Överenskommelse med regeringen om främjande av digitalisering

Nyhet   •   Jun 19, 2013 09:39 CEST

Digitaliseringen av Sverige behöver öka. Inte minst behöver offentlig sektor bättre ta vara på nyttan med digitalisering. Regeringen ger SKL 2,8 miljoner kronor under 2013 för att driva på utvecklingen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regering har träffat en överenskommelse för att främja digitalisering av offentlig sektor genom utökad samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter. Regeringen satsar 2,8 miljoner kronor under 2013 för att höja tempot i digitaliseringen av Sverige. Satsningen fokuserar på fyra områden;

  • Främja digitaliseringen inom fler områdena i den digitala agendan
  • Utarbeta ett ramverk för utvärdering och utveckling av skolors digitalisering
  • Etablera ett samverkansforum för skola och IT
  • Ta fram förslag på hur man kan skapa bättre förutsättningar för digital samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter

– Det viktiga med den här överenskommelsen är att vi har en tydlig signal från staten om att vi ska samarbeta på såväl statlig, kommunal och landstingsnivå för att hitta gemensamma nyttor för medborgarna. Alla aktörer i offentlig sektor behöver bli mer medvetna om varandra och inte utveckla tjänster som inte kommunicerar med andra system, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

Satsningen på digital samverkan mellan myndigheter ska leda till bättre service för medborgare och företag samt gärna frigöra resurser. Arbetet med att driva på den digitala utvecklingen gör SKL:s Center för eSamhället.

Ladda ner överenskommelsen om insatser för främjande av digitalisering och digital samverkan (pdf-dokument, nytt fönster)

SKL:s arbete med e-samhället

Hämta högupplöst bild på Håkan Sörman

Kontakt

För mer information:
Åsa Zetterberg, utvecklingsstrateg
Center för eSamhället
08-452 79 32
070-319 79 32
asa.zetterberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l