Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Oförändrad ränta – ändå anledning att planera framåt

Nyhet   •   Jul 03, 2013 11:37 CEST


Hushållen förväntar sig låga räntor det närmaste året
Hushållen kan alltså förvänta sig en ytterligare period med låga räntenivåer framöver. Det är också något som hushållen ställt in sig på enligt Institutet för privatekonomis Hushållsbarometer -såväl de som förväntar sig en bättre som en sämre ekonomi det närmaste året. De som spår en försämring av sin ekonomi tror inte att räntan kommer vara anledningen till det. Bland dem som ser ljusare på sin ekonomi finns t o m en viss förhoppning om ännu lägre räntor. Men om det inte rör sig om att sätta om dyrare bundna lån kan det vara något som inte infrias enligt dagens prognoser.

Prognos – klar fördyring om tre år
Trots ett lågt inflationstryck låter Riksbanken reporäntan nu vara oförändrad. I vågskålen för sin bedömning tar man även hänsyn till hushållens höga skuldsättning. Prognosen är osäker och tidpunkten för när en ekonomisk återhämtning kommer i omvärlden och når Sverige är svår-bestämd, men det ser ut att dröja. Swedbanks prognos är att reporäntan kommer ligga stilla ända fram till hösten nästa år då en första höjning förväntas. Det är i linje med Riskbankens bedömning och med fortsatta höjningar når deras räntebana 2,75 hösten 2016. Blir så fallet och allt annat lika skulle den rörliga boräntan höjas till närmare 4,70 procent. Ett bolån på två miljoner skulle då bli 2.050 kronor dyrare netto per månad eller 24.500 kronor dyrare per år.

- Även om många hushåll räknar med fortsatt låga räntor innebär Riksbankens ränteprognos att finansieringen av en nyköpt genomsnittsvilla med rörlig ränta kommer att bli märkbart dyrare om bara om tre år, säger Erika Pahne, ekonom på Institutet för Privatekonomi.

Planera framåt
- Utnyttja det låga ränteläget till att planera framåt. Genom att redan idag sätta av pengar för ett högre mer normalt ränteläge kan ekonomin anpassas för framtiden. Använd skillnaden mellan faktisk och normalränta till att amortera på lånet. Utgiften för boende blir jämnare samtidigt som lånekostnaden och risken minskar, råder Erika Pahne.

Parera för ränteförändringar genom att välja bindningstid utifrån prognoserna, din egen framtidstro, ekonomiska situation, eventuella flyttplaner och storlek på lånet. Valet har störst betydelse för hushåll med stora lån och för dem med små marginaler.

Vad olika bindningstider utifrån dagens ränteprognos kan innebära
Rörlig/ tremånadersränta: Med oförändrad reporänta beräknas den rörliga boräntan ligga på en fortsatt låg nivå under mer än ett år framöver för att sedan börja stiga.

Kort bindningstid: Ett- och tvåårsräntan är nu på samma nivå som tremånadersräntan, så att man kan säkra en längre ränta utan någon extrakostnad. Men tror man att en ränteuppgång dröjer ska man inte räkna med någon ekonomisk vinst jämfört med att välja en kortare rörlig tremånadersränta.

Längre bindningstid: Trots att de långa bundna räntorna nyligen justerats upp är femårs-räntan fortfarande nere på lägstanivåer sett 20 år tillbaka. Generellt borde det vara ett bra tillfälle att binda på längre tid. Idag är den bundna femårsräntan visserligen en dryg halv procentenhet dyrare än en rörlig, men om knappt två år beräknas den rörliga boräntan ha stigit och vara uppe i nivå med dagens femåriga räntesats. Stiger reporäntan sedan enligt både Riksbankens och Swedbanks prognoser kan en längre bindning på fyra eller fem år vara ett gott alternativ. Enligt Swedbanks ränteprognos väntas de längre bundna räntorna att stiga långsamt, så det kan i så fall vara läge att binda under närmaste kvartalet.

Bind dock inte på längre tid än hushållet planerar att bo kvar eftersom det kan bli kostsamt att lösa lånet i förtid. Nya beräkningsregler av ränteskillnadsersättningen är att vänta som ska göra den mindre dyr, men inget är ännu beslutat och förslaget är nu på remiss.

För ytterligare information:  
Erika Pahne, Institutet för Privatekonomi, tfn 08-5859 0253, 070-227 1656