Magelungen Utveckling AB

Oktober 2016 Magelungen

Nyhet   •   Okt 31, 2016 15:36 CET

OPEN SPACE 2017

Vi ses den 27 januari på temat: VART ÄR VI PÅ VÄG?

Temat kan rymma både sånt som vi redan gör, har, kan idag och sådant som vi ska, borde, kan, skulle vilja var en del av Magelungen. Vad vi vill ska visa sig på konferensen i januari är dels var vi är idag i förhållningssätt, bemötande, metod och teorier och dels vart vi kommer att befinna oss framöver. Hur ser vår kreativitet och vår innovationskraft ut 2017?

På Open Space konferenser är det ju meningen att många röster ska höras både i stort och i smått. Dina idéer och uppslag är viktiga så fundera vad just du skulle vilka prata om, diskutera, presentera eller "bollplanka". Du kanske vill hålla ett seminarium eller en föreläsning eller metodutveckla där och då på plats – genom att starta en workshop kring ”Hur gör vi med…?”

Till vår hjälp denna dag samarbetar vi med Interaktiva möten som bygger en app åt oss. I denna app kommer ni att kunna föreslå och skicka in ämnen inför vårt schemabyggande. Under dagen kommer vi också att få användning av appen både för schemat och för olika frågeställningar...

Året OS-team består av Carolina Chavez, Robert Elfström, Hasse Lindblom, Ilona Utter, Jennifer Sternberg, Ingemar Oldenvi, Åsa Johansson, Victoria Persson och Anette Lindblom.

Vi börjar utifrån en gemensam utgångspunkt, där ni liksom i fjol kommer tillsammans att undersöka - Det här är viktigt för mig i mitt arbete

Till kvällen blir det middag med efterföljande dans och tillgång till bar, och Gävle kommer att anordna ett musikquiz (Att arrangera quizet är deras första-pris från i fjol)

Om du har idéer för kvällsaktiviteter – hör av dig till hasse.lindblom@magelungen.com


Delakänslan-podden

Vi har startat en podcast - och det första avsnittet kommer att finnas tillgängligt tisdagen den 8 november via vår hemsida och på Itunes. Därefter kommer ett nytt avsnitt att släppas varje tisdag.

Syftet med podcasten är att skapa en större förståelse för psykisk ohälsa. För att göra detta vill vi få med så många olika perspektiv som möjligt, det vill säga samtala med personer med skilda erfarenheter om ämnet. Detta för att skapa förståelse samt för att vara en del av en samhällskultur/positiv trend som just nu arbetar för att motverka tabun gällande psykisk ohälsa.

Vi önskar kunna bidra till att lyfta debatten kring psykisk ohälsa samt prata om detta på ett så avslappnat och transparent sätt som möjligt. Med denna kanal vill Magelungen öka samverkan mellan olika aktörer som på något sätt jobbar/berörs av barn och ungas ohälsa.Innehåll:I podcasten #delakanslan intervjuar vi personer som har en, för podden, relevant relation till psykisk ohälsa. Vi kommer att träffa personer med egna erfarenheter, anhöriga, behandlare/terapeuter, forskare, politiker inom området etc.Upplägget består av tre intervjuer/avsnitt medan var fjärde är en diskussions-podd med en "expert"panel.
Delakänslan-podden är en spinoff på vårt samarbete med Berghs School of Communication, där syftet var att uppmana andra till att våga dela med sig av sina känslor: www.magelungen.com/delakanslan

Podden kommer att nå ut till drygt 25 000 personer verksamma inom området Magelungen jobbar med (socialtjänst, psykatrin, bup, skola, elevhälsa, föräldrar, NVC, politiker, HVB-hem m fl) och så många unga människor som möjligt.

Ni vet väl att Magelungen finns på Facebook och på Instagram _ FÖLJ & GILLA!

Har ni några frågor eller funderingar kring sociala medier är det bara att kontakta victoria.persson@magelungen.com


Magelungen i Kunskapskanalen/UR

Nu finns SHIFT-föreläsningen som Aiman Jihar höll på Essinge konferenscenter inom ramen för lärarfortbildning
SE föreläsningen här

Friskvård 2017

Från och med den 1 januari 2017 höjer vi ersättningen för friskvård till 2800 kronor/år

Anställda i Magelungen har möjlighet att få ersättning för friskvård. Ersättningen uppgår till högst 2800 kronor per verksamhetsår och utbetalas via lön. För heltidsanställd utbetalas upp till 2800 kronor och för deltidsanställd upp till 1400 kronor.

För att du ska få ersättning för innevarande år på 1500 kronor måste underlaget vara inlämnat till lönehantering senast 10/12


Nya gymnasieskolor ht 17

Vi har fått ja på våra båda ansökningar att starta gymnasieskolor i Göteborg och i Uppsala, Vi har påbörjat rekryteringen av rektorerna som ska leda uppbyggnad och start till hösteterminen 2017.


MUST

Som de flesta av er redan vet är MUST Magelungens koncept för skolutveckling där vi utgår ifrån att lärande vilar på vår förmåga att erbjuda alla våra elever en undervisning som är;

 • MENINGSFULL 
 • UTVECKLANDE 
 • STIMULERANDE 
 • TRYGG

Sedan hösten 2014 har våra lärare på olika vis och i olika konstellationer arbetat för att konkretisera och sätta ord på vad detta egentligen betyder. Ett stort flertal har enskilt och med andra reflekterat över vad dessa begrepp betyder samt hur det ser ut i undervisningen då de lyckats. Många har även diskuterat med varandra hur de gör för att åstadkomma detta, tips och metoder har delats med varandra.

Då vi fått indikationer på att några av er uppfattar MUST som väldigt teoretiskt och svårbegripligt rekommenderar vi er att nyfikna frågor till varandra om hur mycket ni känner till och kan om det här. Ställ gärna frågor som berör hur ni gör och varför. Fråga kollegan hur hon/han gör för att synliggöra målen under lektionen? Hur hon/han gör för att eleverna ska få möjlighet att reflektera (enskilt och med andra)?

I bästa fall kanske ni på ett enkelt sätt kan prata om och dela tips med varandra hur ni gör för att åstadkomma en undervisning som kännetecknas av att den är meningsfull, utvecklande, stimulerande och trygg.

För att påminna om och synliggöra våra definitioner och tecken på MUST rekommenderar vi även att ni sätter upp våra gemensamma definitioner och tecken väl synligt i era lärarrum.

För att underlätta ert arbete bifogas här ett dokument med definitioner och tecken som ni kan skriva ut.

Ett arbete pågår med att sammanställa ett gemensamt Datatek för Magelungen där vi samlar alla digitala resurser som vi har tillgång till. Mera information om detta kommer.

Kalendarium

 • Podcast #delakänslan släpps den 8 november
 • Internutbildning: Samtalskort den 11 november
 • Magelungen är med på Socionomdagarna den 15-16 november
 • Magelungen föreläser på Konferens i Norge om evidensbaserade metoder den 15-16 november
 • Vi arrangerar konferens om Hemmasittare i Uppsala 21-22 november
  Denna konferens kommer att spelas in och finnas tillgänglig i Kunskapskanalen på
  www.urskola.se och på www.urplay.se

2017:

OPEN SPACE fredagen den 27 januari

I Akademin har premiär för våra utbildningsdagar i Spelifierat lärande den 10 februari i Göteborg följt av Stockholm den 17 februari. Vi kommer också att erbjuda utbildningar i hur man kan använda samtalskort i februari och mars.