Begravningsbyrån Humana

Okunskap råder angående gravsättning i Stockholm

Nyhet   •   Aug 27, 2015 14:37 CEST

Det råder dåliga kunskaper angående vad gravsättning är och vilka typer av gravsättning det finns. Gravsättning är en term som beskriver vad som ska göras med stoftet eller askan efter en avliden person. 

Ofta har man en begravningsceremoni i tex en kyrka och efter en tid har man gravsättning. Man kan förledas att tro att i och med begravningsceremonin så är allting klart. 

På Begravningsbyrån Humana i Stockholm informerar vi gärna om vilka alternativ som finns när det gäller gravsättning. Det är en del som blir glatt överraskade när man får veta att det finns andra alternativ än de traditionella.

Förr hade man nästan alltid begravningsceremoni i kyrkan följt av gravsättning av kistan i en traditionell grav på kyrkogården utanför.

I och med att det blev vanligt med kremering ökade också gravsättningsvarianterna markant.

Lagen säger att stoftet efter en person ska gravsättas inom 30 dagar. Askan efter en person ska gravsättas inom ett år.

Det betyder att man kan ha begravningsceremoni och sedan sker kremering och sedan ska askan gravsättas. Gravsättningen tenderar att dra ut på tiden när man har så många val att ta ställning till.

Läs mer om olika former av gravsättning på Begravningsbyrån Humanas hemsida