CMC Markets

Oljeländerna sänker svenska banker

Nyhet   •   Feb 15, 2016 09:06 CET

En sektor som tagit mycket stryk senaste tiden är bankerna. En bidragande orsak till detta är att CDS:er på många av de stora bankerna runt om i världen har skjutit i höjden. En annan bidragande orsak som kommit lite i skymundan är att många oljeproducerande länder säljer av sina aktiereserver för att väga upp det låga oljepriset.

Sedan årsskiftet har det varit rejält skakigt på aktiemarknaden. En sektor som tagit extra mycket stryk är bankerna. En bidragande orsak till detta är att CDS:er (en typ av försäkring institutioner använder som säkerhet om en bank går i konkurs) på många av de stora bankerna runt om i världen har skjutit i höjden. Det är med andra ord dyrare att försäkra sig mot en bankkonkurs, vilket innebär att marknaden ser en ökad risk för kommande bankkonkurser - säger CMC Markets analytiker, Kristofer Berggren. 

En annan bidragande orsak som kommit lite i skymundan är att många oljeproducerande länder säljer av stora delar av sina aktiereserver för att väga upp underskottet de har på grund av det låga oljepriset. Med en break even-nivå över 100 USD per fat för många länder skapar det aktuella försäljningspriset på ca 30 USD per fat stora hål att fylla.

Ett alternativ för att finansiera underskottet är att göra sig av med reserverar i form av aktier och obligationer. Tittar vi på aktiefördelningen mellan olika sektorer ser vi att helar 32 % av innehaven är aktier inom finanssektorn, säger Kristofer och fortsätter - Allt annat lika så kommer finansaktierna att drabbas extra hårt om länderna fortsätter att finansiera sin underskott genom att sälja aktier.