Cinode

”Om du tittar på specialisttjänster finns ingen prispress alls" - Konsultnyheter vecka 8

Nyhet   •   Feb 23, 2014 17:35 CET

E-work ökar omsättningen med 9,6 procent under Q4 till 1106,1 MSEK (1009,2) men vinsten halveras till 9,5 MSEK (18,3) och rörelsemarginalen sjönk därmed till 0,9 procent (1,8). Länk.

Den nordiska delen inom Bisnode redovisade en omsättning på 563 MSEK (591), marginalerna ökade till 22,9 procent (16,0). Länk.

IT-konsultbolagen har dragit ner sin personalstyrka väsentligt under 2013. Tieto, Acando, Connecta och Cybercom tappade närmare en tiondel av sina medarbetare. Dessutom har marginalerna... Läs alla konsultnyheter vecka 8.