Berg Gallery AB

Om Hilda Hellströms utställning "I do spend time in nature"

Nyhet   •   Jan 11, 2017 21:35 CET

NATUREN OCH DET NATURLIGA

Hilda Hellströms ”I do spend time in nature” bygger på ett skifte i mänsklighetens historia, där människan gick från att vara en del av naturen till att bli dess domptör. Trots detta lever vi fortfarande i ständig kamp med naturen och är ambivalenta för dess funktion i vår värld. Vi föredrar en stillsam, estetiserad och kultiverad natur, men drar ändå nytta av dess fantastiska resurser som skapats genom våldsamma processer.

Men Hellströms intresse ligger inte enbart i förskjutningen i vår syn på naturen; i sin delvis sentimentala dialog försöker hon också förstå och lära av dess ständiga utveckling och enorma krafter. Undersökningen kring vår definition av ”natur” blir ett sätt att ta sig an verkligheten.

Hellströms arbete behandlar naturens estetik och innebörd, men hon väljer främst att lyfta fram det som faktiskt ligger i människans händer. Hennes former och symboler blir för oss ett kosmos där vi själva blir skapare av platser, föremål och historier. En icke-existerande och samtidigt existerande verklighet i en odefinierbar tid i evighet, beständig och föränderlig på samma gång.

ARTEFAKTEN OCH DET ARTIFICIELLA

Människans inverkan återfinns också i Hellströms val av material, där hon försöker eliminera en traditionell värdehierarki och etablerade avgränsningar mellan material. En hierarki där material som tagit naturen mycket lång tid att skapa ses som mest värdefulla och material som är artificiella och imiterande ofta ses som värdelösa. Glaset, som var det första syntetiska materialet, hamnar i mitten av hierarkin.

Med ett skickligt och metodiskt hantverk gör Hellström syntetiska material exklusiva och uråldriga naturliga material konstgjorda. Hon kombinerar syntetiska plaster och hobbymetaller med uråldriga material som sten, trä och lera, liksom traditionella hantverksmetoder med datorbaserade 3D-modeller. Och ibland byter hon plats med naturen och leker med förståelsen av vem som skapat vad eller vad som skapat vem, eller kanske vad som skapat vad.

OBJEKTEN OCH MATERIALITETEN

Mount I-V och Landscape Still Life I-III är gjorda i jesmonite som är ett syntetiskt plastmodifierat gips som Hellström arbetat med de senaste åren. Hon har likt ett bonsaiträd tuktat materialets inneboende egenskaper och skapat marmoreffekter med olika färgpigment.

Healed Fractures är föremål i bergarten antracit som ”förgyllts” med jesmonite. Hon har med utgångspunkt från den japanska Kintsugitekniken (där sprickor och trasiga objekt lagas med förgyllt lack) förgyllt antracitens frakturer med ett syntetiskt kompositmaterial.

I Handpoems balanserar händer något annat i en slags surrealistiska kompositioner. Här uppvisas människans hand som verktyg och kroppsdelen som redskap, en ”Skaparens hand”. Handpoems uppvisar också en sentimental och ömsint relation till naturen där objekt funna i naturen upphöjts i den silverblanka legeringen hårdtenn.

Iceberg Diptyque är en idealiserad avbildning av två isberg. De flesta har en bild av hur isberg ser ut men få har upplevt dem. Isbergen, ett som flyter på vattenytan och ett som sjunkit, är inkapslade i klarplast.

I en verklighet som alltid är subjektiv och där sanning är en tolkningsfråga, funderar Hellström över estetiska upplevelser. Hon menar att i en alltmer abstrakt tillvaro måste de estetiska upplevelser som vi får i naturen vara det närmsta vi kan komma en gemensam objektiv sanning.

j