Compare Karlstad

Omegapoint och QTEMA utvalda av Nordic Medtest

Nyhet   •   Sep 18, 2014 11:51 CEST

Två Compare-företag - Omegapoint och QTEMA - har i samverkan valts ut som leverantörer till Nordic Medtest. 

Nordic Medtest är Landstinget i Värmlands kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av vård-IT som genom samarbete med Inera (landstingens och regionernas bolag för e-Hälsa) har en nationell roll som testcenter. 

Omegapoint och QTEMA har utsetts till leverantör inom samtliga tre kompetensområden som Nordic Medtest upphandlat - Test/Testledning, Säkerhet samt Användbarhet.

”Vi förstärker vår leveranskapacitet med egna och externa resurser för att möta den snabbt ökande efterfrågan på att testa och kvalitetssäkra vård-IT – framför allt när det gäller de integrationer som krävs för att vårdgivarna ska få ansluta sig till den nationella tjänsteplattformen”, förklarar Peter Furster som är ansvarig för Nordic Medtest.

”Det är en stor glädje för oss att få bidra med vår kompetens i det angelägna arbete som pågår inom ramen för Nordic Medtest”, säger Anita Roll - VD på QTEMA.

QTEMA har sedan tidigare fått möjlighet att leverera testtjänster till Nordic Medtest. Då handlade det om användbarhet samt om att ta fram en process för hur nya kunder ska introduceras på Nordic MedTest.