Kalix kommun

Omförhandlat avtal med entreprenör

Nyhet   •   Mar 25, 2013 16:52 CET

Upprinnelsen är två arbetstillbud som den 15 februari ledde till att det lokala skyddsombudet helt förbjöd kommunen att anlita en viss entreprenör. Det nya avtalet innebär att företagaren i fortsättningen inte kommer att anlitas vid rörläggning.

Både kommunen och fackförbundet kommunal har tagit arbetstillbuden och personalens missnöje med samarbetet på största allvar.
Grävskopa lossnade
Det började när en grävskopa lossnade och rullade ned i en rörgrop under ett arbete den 28 juni i fjol. Ingen skadade sig vid olyckan, som ändå ansågs vara allvarlig. Arbetsmiljöverket avskrev ärendet först sedan Kalix kommun tagit fram en lista på beslutsåtgärder.
"Den mänskliga faktorn"
Den 31 januari skedde ett nytt tillbud. Denna gång var det en hydralik-hammare som lossnade, även denna gång utan personskador.
– Vi har utrett båda olyckorna och tittat efter maskinfel. Då vi inte hittat några är det bara den mänskliga faktorn som återstår, konstaterar samhällsbyggnadschef Karl-Axel Bergström.
Nytt avtal och hävt stopp
Personalen vägrade efter den andra olyckan att fortsätta jobba med företagaren, och den 15 februari satte Kommunal ett skyddsombudsstopp som skulle gälla tills dess att ett nytt avtal skrivits, något som nu gjorts efter samtal med alla berörda parter.
– Det nya avtalet innebär att entreprenören inte får jobba med rörläggning, det blir i stället mycket ensamarbete, förklarar Karl-Axel Bergström som på måndag eftermiddag fick det besked han väntat på via e-post från Kommunals Kerstin Persson  - "Kan säga redan nu att : Härmed upphäves skyddsombudsstoppet."