Vallastaden 2017

Områdesarkitekt Rickard Stark diskuterade Vallastadsmodellen i Almedalen

Nyhet   •   Jul 08, 2016 09:00 CEST

På måndag den 4 juli höll Rickard Stark från Okidoki Arkitekter, områdesarkitekt för Vallastaden, en presentation i Sveriges Arkitekters trädgård i Visby. Seminariet hette ”Så bygger vi tätt, grönt och blandat” och inleddes av Elias Aguirre (S), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.

Storskalighet och enhetlighet har tjänat oss bra under 1900-talet, men det har sina baksidor, menar Rickard Stark. I Göteborg är den genomsnittliga planprocessen 32 månader, medan den genomsnittliga marktilldelningen i Stockholm är 144 bostäder. Det stänger ute mindre aktörer från stadsbyggnadsprojekten. Det som byggs blir homogent medan de som behöver bostäder blir allt mer diversifierade. Sverige och Linköping behöver många nya bostäder samtidigt som vi måste bygga både mer hållbart och blandat.

Under sin presentation berättade Rickard Stark om hur Vallastaden tar sig an utmaningarna genom ”Vallastadsmodellen” för stadsbyggande som utvecklats inom projektet.

– Vi vet att det är bättre med blandade stadsdelar. Ändå byggs det fortfarande ofta för en målgrupp i taget. Nu vill vi visa hur kommuner kan öppna stadsbyggandet för fler aktörer, bygga varierat och samtidigt höja kvalitén på den byggda miljön, säger Rickard Stark.

Genom att dela upp marken i mindre byggrätter, i genomsnitt 40 bostäder fördelade på två fastigheter, öppnas dörrarna för mindre aktörer. Marktilldelning sker efter detaljplanering och i planen regleras enbart stadskvalitéer, inte färg och form. Det möjliggör en större variation. Marken tilldelas efter hur väl de kvalitéer som eftersträvas uppfylls, inte efter pris.

– Exempelvis regleras inte höjden på huset utan istället antalet våningar. Vilket dels öppnar för kreativitet med våningsplan och takhöjd, dels gör det mer ekonomiskt att använda trästrukturer. Sådana kräver dubbla bjälklag vilket är svårt att få in om byggherrarna försöker klämma in så många våningar som möjligt under en bestämd maxhöjd.

Presentationen följdes upp av en diskussion mellan Rickard, Elias Aguirre, Elin Olsson (MP), ordförande i exploateringsnämndens strategiråd, Stockholms stad; Regina Kevius, stadsbyggnads- och exploateringschef, Sundbybergs stad; Staffan Schartner, byggherre i Vallastaden och partner i Omniplan; och Caroline Dahl, verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium.

Se hela presentation och den efterföljande diskussionen hos Sveriges Arkitekter:

 https://bambuser.com/v/6349307

Den 2–24 september 2017 genomförs Vallastaden 2017, ett bo- och samhällsexpo med utrymme för ny kunskap och samhällsdebatt. Under tre veckor arrangeras utställningar och guidade turer genom kvarter och parker, branschdagar blandas med inspirationsföreläsningar. Då blir det också möjligt att besöka 40 olika hemutställningar i en ny och variationsrik stadsdel intill Linköpings universitet.