Delecta Financial Events AB

Omsättningen skall öka 50 procent

Nyhet   •   Nov 22, 2016 20:09 CET

Att man sänkt värderingen i pågående företrädesemission förklarar VD med "Styrelsen ville ge befintliga ägare ett erbjudande att öka sitt innehav till en låg värdering, denna sattes till 3,60 SEK, för att premiera dem inför kommande notering. Huvudägarna ställer samtidigt sina teckningsrätter till förfogande för få en bättre likviditet i aktien och uppmuntrar befintliga ägare till överteckning." 

Efter spridningsemissionen om 5,6 Mkr skall bolagets aktiebok skötas på Euroclear och noteras på NGM MTF.

Bolaget som startade med förvärv av ett konkursbo 2014 har växt till Sveriges ledande leverantör av EMV-bröd till den svenska och numera också Skandinaviska marknaden.

För verksamhetsåret 2017 väntas Originalbagarn omsätta dryga 120 mkr med god lönsamhet.

För bara några veckor sedan meddelade man att Svenska Coop tar in sju bröd i sitt sortiment under eget varumärke för 650 butiker i Sverige. Två av bröden är Kravmärkta/Ekologiska under varumärket Änglamark. Bröden levereras nu för fullt och finns att tillgå på butikernas hyllor i det ordinarie sortimentet.

Nu följs jätteaffären med COOP Sverige upp med en spännande introduktion av frysta kanelbullar för de danska och norska COOP-kedjorna. Det handlar om 1100 butiker i Norge och ca 700 i Danmark som inleder samarbetet med Originalbagarn om de berömda kanelsnäckorna.

Originalbagarns produktion av kanelbullar tangerar efter affären 25 miljoner bullar per år.