ORAB Gruppen AB

ORAB-gruppen genomför rörinstallationer vid Eons Bio70 projekt

Nyhet   •   Dec 29, 2011 15:34 CET

ORAB i Stockholm AB har erhållit order gällande utförande av rörinstallationer åt EON Värme i Örebro. Rörmontaget ingår i Eons projekt BIO 70 som bland annat omfattar byggnation av ett nytt kraftvärmeblock. Arbetet påbörjas i januari 2012 och kommer att slutföras under hösten 2012. ORAB i Stockholm kommer att ha 8 - 12 svetsare- och montörer sysselsatta under projektets gång.

Projekt Bio70 - mer energieffektiv kraftvärme (fakta från Eons webbsida)

Kombinationen av en ny, modern biobränsleeldad panna med höga ångdata och en turbin som är maximerad för elproduktion medför att både andelen värme och el producerad med förnybara bränslen från Åbyverket ökar, när den nya kraftvärmeanläggningen Bio70 tas i drift i slutet av 2012.

Modern teknik och förnybart bränsle
Finländska Andritz Oy kommer att leverera en nyckelfärdig pannlösning till Åbyverket. Kontraktets huvuddelar omfattar yttre bränslehantering, en 70 MW ångpanna, rökgasrening och rökgaskondensering. TGM Kanis Turbinen GmbH levererar ett komplett ångturbinaggregat som kommer att producera 24 MW el med resterande energi till fjärrvärmenätet.

Den nya kraftvärmeanläggningen Bio70 kommer att använda så kallad bubblande fluidiserad bädd (BFB). Det är en robust teknik som kombinerar hög bränsleeffektivitet med god miljöprestanda. Mer än 90 procent av energin i bränslet kommer till nytta.

Biobränslet till nya Bio70 kommer i första hand att hämtas från regionens skogsbruk och skogsindustri. Biprodukter som till exempel spån, bark, bränsleved, grenar och toppar har få andra användningsområden, men lämpar sig väl för energiproduktion. När den nya kraftvärmeanläggningen tas i drift i slutet av 2012, kommer utsläppen av koldioxid från Åbyverket att minska med 84 000 årston.

Fakta om Bio70 (fakta från Eons webbsida)

Bränsle:
Biobränsle av olika slag såsom spån, bark, bränsleved, grenar och toppar.

Bränslehanteringssystem:
Tippficka 200 m3, bränsleberedning med magnetavskiljare, såll, transportutrustning till pannhus med en dagsilo på 200 m3.

Ångpanna:
BFB, 70 MW med ångdata med ångdata på 140 bar.g samt 540°C, ångflöde 26,3 kg/s.

Rökgasrening:
SNCR, slangfilter 3660 m2.

Rökgaskondensering:
16 MW, komplett med kondensatrening.

Ångturbin:
24 MW el, dubbla fjärrvärmekondensorer samt dumpkondensor.

Övrigt:
Byggentreprenad, innefattar breddning och höjning av pannhus, kompletterande fundamentering samt övriga bygginstallationer. Ombyggnad av befintlig skorsten med nya rökgaspipor samt rivningsentreprenad.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta
Leif Nilsson, ORAB i Stockholm AB, Telefon 070-319 26 78
Stefan Hedin, ORAB i Stockholm AB, Telefon 070-109 59 07

 

Mer information

Orab-gruppen

___________________________________________
Pressansvarig ORAB-gruppen

Tomas Eriksson
Holmparken 1
803 10 Gävle

Tel:    026-140920 (vxl)

tomas.eriksson [at] orab-ab.se