ORAB Gruppen AB

ORAB i Stockholm erhåller stororder från SSAB

Nyhet   •   Feb 28, 2011 11:50 CET

ORAB i Stockholm har av SSAB EMEA erhålligt en order gällande omställning av Masugn 4. Detta innebär ombyggnad av det öppna returvattensystemet till slutet system med ca 2000 anslutningspunkter.

Ordern kommer att sysselsätta 20 svetsare och montörer under 6 månader med start av prefabricering V12.

Masugnen ställs av under V28-35. Under denna period skall befintligt system demonteras och det nya slutna systemet monteras.

ORAB har ett långvarigt och givande samarbete med SSAB vilket fördjupas ytterligare i och med detta projekt.